Izolacja-Jarocin S.A.

24 marzec 2019r.

Aktualności

Sklep internetowy IZOLACJA - JAROCIN

Zapraszamy do sklepu internetowego: sklep.izolacja-jarocin.pl

Instrukcje wykonawcze

Zasady renowacji pokryć dachowych

Z problemem zaciekania obiektów spowodowanego usterkami pokrycia dachowego w praktyce spotykamy się bardzo często.

Pierwotną przyczyną powstawania zacieków jest najczęściej starzenie się materiału pokryciowego lub nieszczelności w jego połączeniach oraz szczegółach obróbek wynikające np. z ruchów konstrukcyjnych podłoża, niewłaściwego doboru rodzaju papy, bądź błędów wykonawczych. Jeżeli przyczyny te nie zostaną usunięte, woda systematycznie przedostająca się między warstwy pokrycia przyspieszy znacząco cały proces starzenia.


Nowości

JARBIT SOLID PYE PV200 S40 podkładowa

Papa zgrzewalna podkładowa JARBIT SOLID PYE PV200 S40 jest wykonana na osnowie z elastycznej włókniny poliestrowej co sprawia, że papa charakteryzuje się ponad 40% wydłużalnością przy zerwaniu oraz wysoką odpornością na rozrywanie.

Dzięki właściwościom i jakości zastosowanej osnowy papa podkładowa JARBIT SOLID PYE PV200 S40 spełnia dodatkowe wymagania uprawniające do mocowania mechanicznego na dachach (za pomocą specjalnych łączników lub gwoździ papowych).

 

Produkty

WV/64

Papa WV/64 jest otrzymywana poprzez obustronne powleczenie osnowy z welonu szklanego masą asfaltową z dodatkiem wypełniaczy mineralnych, posypanie wierzchniej strony wstęgi papy gruboziarnistą posypką papową, a spodniej strony wstegi piaskiem lub wypełniaczem mineralnym.

Papa WV/64 jest przeznaczona do wykonywania wierzchniej warstwy w wielowarstwowych, wodochronnych pokryciach dachowych.