Izolacja-Jarocin S.A.

9 grudzień 2019r.

DEKABIT

Opis

DEKABIT grubowarstwowa szpachla dekarska do izolacji i naprawy dachów

Szpachla dekarska DEKABIT jest jednorodną masą koloru czarnego o konsystencji półpłynnej lub pastowatej do stosowania na zimno bez podgrzewania.
Dzięki zastosowaniu odpowiedniego składu asfaltów modyfikowanych syntetycznym kauczukiem, rozpuszczalników organicznych oraz specjalnych włókien zbrojących szpachla dekarska posiada szeroki zakres zastosowań oraz doskonałe parametry użytkowe.

Przeznaczenie

 • reperacja pęknięć, załamań, pęcherzy, wypełnianie dziur, ubytków, miejsc po usuniętych pęcherzach oraz wgnieceń na pokryciach dachowych wykonanych z pap i innych materiałów;
 • przyklejanie i uszczelnianie opierzeń metalowych na dachach, przy kominach, attykach, ogniomurach, świetlikach dachowych oraz wszelkich otworach i przepustach na dachach;
 • sklejanie i uszczelnianie pap, gontów papowych, dachówek ceramicznych i cementowych, płyt bitumicznych, płyt eternitowych itp.;
 • wykonywanie bezszwowych laminatów z wykorzystaniem wkładki wzmacniającej;
 • wypełnianie szczelin, pęknięć i dylatacji w podziemnej i nadziemnej części budynków i budowli.

Zalety

 • tworzy po wyschnięciu bardzo elastyczną i wytrzymałą warstwę izolacyjną, która dzięki kauczukom i włóknom wzmacniającym jest odporna na ściekanie, pękanie i złuszczanie;
 • posiada bardzo dobre właściwości klejące, co umożliwia zarówno sklejanie pap jak i przyklejanie pap do innych pokryć i podłoży budowlanych;
 • posiada konsystencję umożliwiającą jednorazowe nanoszenie w grubej warstwie, bez obawy o spływanie, co obniża pracochłonność i czas wykonania izolacji;
 • posiada zwiększoną odporność na spękania mrozowe, dzięki zastosowaniu synte-tycznych kauczuków i włókien wzmacniających;
 • posiada doskonałą przyczepność na sucho i przy niewielkiej wilgotności do wszelkich podłoży występujących w budownictwie;
 • pozwala na wykonywanie izolacji w postaci bezszwowych laminatów z wykorzystaniem wkładek wzmacniających.

Sposób stosowania

Szpachlę dekarską DEKABIT nanosi się na suche lub lekko wilgotne (bez zastoin wody) podłoże, trwałe, nie zamarznięte, oczyszczone z luźnych zanieczyszczeń, rdzy itp. za pomocą kielni, szpachli zwykłej lub ząbkowanej (takiej jak do kleju do glazury o zębach max. 6 mm) lub pędzla o sztywnym włosiu. Podłoża chłonne, o obniżonej przyczepności należy wcześniej zagruntować roztworem asfaltowym JARLEP-G lub JARLEP-GM.

W przypadku wypełniania szczelin szpachlę DEKABIT należy wcisnąć w szczelinę za pomocą kielni lub szpachelki oraz rozsmarować cienką warstwą 5 – 10 cm poza reperowaną szczelinę. W przypadku szczelin szerszych niż 5 mm zaleca się zastosowanie dodatkowego wzmocnienia z tkaniny szklanej lub siatki budowlanej. Łatkę wzmacniającą wciskamy w rozsmarowaną masę, aż do przesiąknięcia, a następnie pokrywamy kolejną warstwą masy.

W przypadku wypełniania ubytków lub wykonywania izolacji na dużej powierzchni zastosowanie ząbkowanej szpachelki pozwala nanieść właściwą, powtarzalną w każdym miejscu ilość DEKABIT-u, której powierzchnię następnie wyrównujemy gładką stroną szpachelki.

Istnieje możliwość wykonywania szpachlą DEKABIT bezszwowych laminatów z wykorzy-staniem wkładki wzmacniającej z tkaniny szklanej, włókniny lub siatki poliestrowej. W tym celu w pierwszą warstwę DEKABIT-u „na świeżo”, wciskamy wkładkę wzmacniającą, aż do jej pełnego przesiąknięcia. Następnie nanosimy kolejną warstwę masy dekarskiej, zwracając uwagę, by izolacja miała jednakową grubość w każdym miejscu. Ostatnią warstwę przesypujemy z wierzchu posypką papową w celu ochrony przed promieniowaniem UV.

Optymalna temperatura nanoszenia szpachli dekarskiej DEKABIT wynosi powyżej +5°C. W chłodniejsze dni dla ułatwienia rozprowadzania szpachli po podłożu i zmniejszenia jednostkowego zużycia należy przed użyciem opakowanie z szpachlą dekarską DEKABIT przechowywać przez 24 godziny w ogrzewanym pomieszczeniu.

Zużycie

Zużycie wynosi 0,6 – 1,2 kg/m² na 1mm grubości izolacji w zależności od rodzaju i stanu izolowanego podłoża.

Dostępne opakowania

Puszki 1 kg, wiaderka 5 kg.

Transport i przechowywanie

Opakowania szpachli dekarskiej DEKABIT należy składować i transportować w pozycji stojącej, maksymalnie w czterech warstwach. Przechowywać z dala od źródeł ognia i elementów grzewczych, w warunkach zabezpieczających przed nasłonecznieniem. W czasie transportu wyrób należy zabezpieczyć przed możliwością przemieszczania się i przewrócenia.

Uwaga!

NIE STOSOWAĆ DO PAP SMOŁOWYCH I NA POKRYCIACH KONSERWOWANYCH SMOŁĄ.