Izolacja-Jarocin S.A.

9 grudzień 2019r.

DYSPERBEX

Opis produktu

EKOLOGICZNA DYSPERSYJNA MASA ASFALTOWO - KAUCZUKOWA

DYSPERBEX jest gęstą masą asfaltowo-kauczukową koloru brunatnego. Stanowi wodną dyspersję asfaltów ponaftowych modyfikowanych kauczukiem syntetycznym z dodatkiem środków emulgujących, inhibitorów korozji oraz substancji polepszających elastyczność gotowej powłoki izolacyjnej.

 

Przeznaczenie

Dysperbex służy do wykonywania różnego rodzaju powłok hydroizolacyjnych, takich jak:

  • renowacja i konserwacja asfaltowych pokryć dachowych,
  • bezspoinowe pokrycia dachowe na podkładzie z jednej warstwy papy,
  • bezspoinowe powłoki dachowe – laminaty, z zastosowaniem wkładek wzmacniających,
  • pionowe i poziome izolacje przeciwwilgociowe fundamentów, ścian i innych części budynku,
  • izolacje łazienek, pralni itp.
  • wykonywanie powłok ochronnych antykorozyjnych na elementach konstrukcji stalowych,
  • gruntowanie podłoża po rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:1.  

Zalety

Dysperbex jest sprzedawany w postaci masy gotowej do stosowania. Nie wymaga podgrzewania – służy do stosowania na zimno. Przed rozpoczęciem prac izolacyjnych Dysperbex należy wymieszać w celu uzyskania jednorodnej, gęstej masy asfaltowe. Dysperbex łatwo rozprowadza się przy pomocy pacy, pędzla lub szczotki. Dzięki właściwościom tikso-tropowym daje się nanosić na powierzchnie o dowolnych spadkach i nie kapie podczas nanoszenia. Nie zawiera toksycznych, lotnych i łatwopalnych rozpuszczalników organicznych, przez to jest bezwonny.
Po wyschnięciu Dysperbex tworzy czarną, jednorodną, gładką i elastyczną powłokę o gumopodobnych właściwościach, odporną na długotrwałe działanie wody. Charakteryzuje się ona bardzo dobrą przyczepnością do podłoży budowlanych, wysoką odpornością na zmienne warunki atmosferyczne i elastycznością w szerokim zakresie temperatur od -30°C do +100°C. Gotowa powłoka z Dysperbexu ma wysoką temperaturę mięknienia przez co nie wykazuje tendencji do spływania z powierzchni pochyłych. Dysperbex nie powoduje destrukcji styropianu, tym samym może być stosowany do wykonywania powłok stykających się z płytami styropianowymi oraz zabezpieczania powierzchniowego płyt styropianowych w termoizolacjach podziemnych.
 

Sposób stosowania

Dysperbex może być nakładany ręcznie lub mechanicznie na suche, jak i lekko zawilgocone podłoże. Prace należy wykonywać wyłącznie przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze min. +10°C. Podłoże należy wstępnie oczyścić z zanieczyszczeń i nadmiaru luźnej posypki oraz dokonać naprawy zniszczonych fragmentów pokrycia w tradycyjny sposób. Przed położeniem warstw zasadniczych podłoże należy zagruntować Dysperbexem rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1. Dysperbex najwygodniej nanosić jest pasami o szerokości 1,0 - 2,0 m, w warstwach o maksymalnej grubości ok. 1 mm. Kolejne warstwy można nanosić po całkowitym wyschnięciu poprzednich, co poznaje się po zmianie barwy z brunatnej na czarną (czas tworzenia powłoki uzależniony jest od warunków atmosferycznych i np: w temperaturze +20°C wynosi około 6 godzin). Na powłoki hydroizolacyjne należy stosować co najmniej dwie warstwy Dysperbexu. Przy pokryciach dachowych ostatnią warstwę, bezpośrednio po jej nałożeniu, należy posypać posypką papową w celu zwiększenia trwałości powłoki.
Przy wykonywaniu bezspoinowych powłok dachowych, po zagruntowaniu podłoża pierwszą warstwę Dysperbexu nanosi się pasami o szerokości 1 m. Bezpośrednio po naniesieniu zatapia się w niej wkładkę zbrojącą z welonu szklanego lub tkaniny poliestrowej z zakładem 3-5 cm na sąsiednie pasy. Należy zwrócić uwagę by wkładka zbrojąca dobrze dolegała do podłoża i uległa całkowitemu nasączeniu masą asfaltową. Następnie w odstępach 24 godzinnych nanosi się, co najmniej dwie, kolejne warstwy zasadnicze, ostatnią posypując przed wyschnięciem posypką papową.
W analogiczny sposób, poprzez wywiniecie wkładki zbrojącej min. 10 cm ponad powierzchnię dachu, należy zabezpieczyć wszystkie elementy wystające, takie jak: kominy, włazy, ogniomury, attyki itp.

Orientacyjne zużycie Dysperbexu wynosi 0,8 – 1,1, kg/m² przy jednokrotnym nanoszeniu warstwą o grubości 1 mm.

Dysperbex jest materiałem niepalnym i nietoksycznym. Jako materiał ekologicznie bezpieczny nie stwarza żadnych zagrożeń podczas wykonywania prac. Wszelkie zanieczyszczenia oraz narzędzia należy na „świeżo” zmyć wodą, a po wyschnięciu rozpuszczalnikami organicznymi (benzyna, nafta, olej napędowy).
 

Dostępne opakowania

Dysperbex jest pakowany w wiadra z tworzywa sztucznego: 10 kg, 20 kg.
 

Transport i przechowywanie

Dysperbex powinien być transportowany i przechowywany w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyżej + 5°C. Masa w swoim składzie zawiera wodę więc należy ją chronić przed przemarznięciem. Po przemarznięciu traci swoje właściwości użytkowe i nie nadaję się do wykonywania powłok izolacyjnych.
 

Uwaga!

CHRONIĆ PRZED MROZEM.
NIE STOSOWAĆ DO PAP SMOŁOWYCH I NA POKRYCIACH KONSERWOWANYCH SMOŁĄ.