Izolacja-Jarocin S.A.

16 grudzień 2019r.

JARLEP G

Opis produktu

JARLEP G – ROZTWÓR ASFALTOWY DO GRUNTOWANIA

JARLEP G jest jednorodnym roztworem asfaltowym koloru czarnego o konsystencji płynnej do stosowania na zimno bez podgrzewania.

Przeznaczenie

  • gruntowanie porowatych podłoży z betonu , wypraw cementowo - wapiennych oraz wszelkich innych podłoży budowlanych pod papowe izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe,
  • gruntowanie starych pokryć papowych, z posypką lub bez, przed wykonaniem nowego pokrycia,
  • wykonywanie samodzielnych powłok przeciwwilgociowych na większości materiałów budowlanych.

Zagruntowanie podłoża JARLEPEM G zdecydowanie poprawia przyczepność – siłę klejenia nowo układanych izolacji z pap asfaltowych w tym szczególnie pap termozgrzewalnych. Stosować wyłącznie na zewnątrz obiektów.

Sposób stosowania

Roztwór nanosi się na suche, oczyszczone z zanieczyszczeń podłoże za pomocą szczotki dekarskiej, pędzla lub natrysku. Zalecana temperatura nanoszenia powyżej +5°C. W celu ułatwienia prac w chłodniejsze dni zaleca się przechowywanie JARLEPU G w ogrzewanym pomieszczeniu, dzięki czemu roztwór zachowuje optymalną płynność.

Zużycie

W zależności od rodzaju i stanu gruntowanego podłoża zużycie wynosi 0,4 – 0,8 l/m² przy jednokrotnym nanoszeniu.

Dostępne opakowania

10 l; 20 l

Transport i przechowywanie

Składować maksymalnie w trzech warstwach. Przechowywać z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających przed nasłonecznieniem.

Uwaga!

NIE STOSOWAĆ DO PAP SMOŁOWYCH I NA POKRYCIACH KONSERWOWANYCH SMOŁĄ.

Pliki do pobrania