Izolacja-Jarocin S.A.

16 grudzień 2019r.

KEP St/B

Opis

KEP St/B – kit budowlany kauczukowy, półgęsty, trwale plastyczny.

Trwale plastyczny kit kauczukowy półgęsty KEP- St/B jest jednorodną mieszaniną kauczuku syntetycznego, wypełniaczy, żywicy, plastyfikatora oraz rozpuszczalnika organicznego. Posiada konsystencję ciągliwej pasty koloru jasno-beżowego.

Przeznaczenie

Kit kauczukowy KEP-St/B jest przeznaczony do uszczelniania:

 • szyb zespolonych i pojedynczych w stolarce okiennej;
 • świetlików, płyt szklanych Vitrolit, płyt azbestowo – cementowych (eternit), kabin sanitarnych;
 • miejsc osadzenia stolarki budowlanej,
 • złączy żelbetonowych ścian nośnych i osłonowych;
 • złączy elementów lekkiej obudowy;
 • metalowych elementów nadwozi samochodowych.

Maksymalna szerokość uszczelnianego złącza (szczeliny) nie powinna przekraczać 10 mm.


Kit KEP- St/B charakteryzuje się:

 • bardzo dobrą przyczepnością do drewna, szkła, powłok malarskich, betonu aluminium i stali;
 • wysoką odpornością na działanie czynników atmosferycznych i wody;
 • odpornością na zmiany temperatur od –20°C do + 80°C;
 • zachowaniem plastyczności w temperaturze do –30°C
 • brakiem spływu z pionowych szczelin o szer. do 10 mm w temp. do 70°C,
 • konsystencja roboczą przystosowana do mechanicznego i ręcznego stosowania.

Sposób stosowania

Prace uszczelniające powinny być prowadzone przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się prowadzenie prac w temperaturze do -5°C pod warunkiem odpowiedniego przygotowania podłoża tj. usunięcie śniegu, lodu i miejscowe ogrzewanie szczelin za pomocą gorącego powietrza, promienników podczerwieni itp.. W celu zachowania optymalnej konsystencji kitu i łatwiejszego wyciskania z tuby zalecane jest również przetrzymywanie kitu przed zastosowaniem w pomieszczeniu ogrzewanym.
Kit powinien być nakładany na powierzchnie suche lub lekko wilgotne, bez wyraźnych śladów wody. Powierzchnie szklane oraz elementów metalowych powinny być odtłuszczone i wolne od pyłów. Metale rdzewiejące należy oczyścić z rdzy i zabezpieczyć farbą antykorozyjną. Powierzchnie porowate (np. betonowe) należy zagruntować roztworami gruntującymi (np. JARLEP G, DYSPERBIT).
Jeżeli spoina jest głębsza od szerokości o ponad 50%, wgłębną jej część należy wypełnić innym materiałem- mogą to być sznury, listwy, spoiwo syntetyczne itp.
Prowadzenie robót w niskich temperaturach i niekorzystnych warunkach atmosferycznych bez zachowania ww. wymogów nie daje gwarancji wykonania prawidłowego uszczelnienia z uwagi znaczne osłabienie przyczepności kitu.
Dzięki odpowiednio dobranej konsystencji do nakładania kitu KEP-St/B można stosować ręczne wyciskacze lub też pneumatyczne wyciskacze mechaniczne.
Po nałożeniu kitu w celu łatwiejszego formowania spoiny, spoinówkę należy zwilżyć wodą. Ze względów estetycznych obrzeża szczelin przed spoinowaniem można okleić taśmą samoprzylepną, którą zrywa się po zakończeniu prac.

Dostępne opakowania

 • tuby 300 ml
 • wiaderka 10 kg, 20 kg

Przechowywanie

Przechowywać opakowania szczelnie zamknięte, z dala od grzejników. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. KEP-St/B nie powinien zmieniać swoich właściwości w czasie magazynowania przez min. 6 miesięcy od daty produkcji.