Izolacja-Jarocin S.A.

16 grudzień 2018r.

Masa konserwacyjno-pokryciowa FARGUM

Przy izolowaniu podłoży Fargumem stosuje się analogiczne zasady jak w przypadku Dysperbitu.