Izolacja-Jarocin S.A.

9 grudzień 2019r.

AlfaBIT P

Opis produktu

Membrana dachowa AlfaBIT P jest specjalistycznym materiałem dedykowanym do wykonywania szczelnej bariery wiatro- i hydroizolacyjnej na dachach skośnych. Osnowę membrany stanowi stabilizowana termicznie, zbrojona włóknina poliestrowa, która w procesie produkcyjnym jest impregnowana i powlekana z obu stron warstwą asfaltu modyfikowanego syntetycznym kauczukiem SBS.

Wierzchnia strona membrany posypana jest drobnoziarnistą posypką mineralną, zaś spodnia strona membrany jest posypana drobnym piaskiem technicznym.

Przeznaczenie

Membrana dachowa AlfaBIT jest materiałem przeznaczonym do stosowania na dachach skośny o nachyleniu połaci dachowej od 20o do 75o. Membranę stosuje sią jako warstwę podkładową pod wszelkie nieciągłe pokrycia dachowe takie jak: dachówki ceramiczne, dachówki betonowe, blachodachówki, blachy trapezowe, gonty asfaltowe, blachy trapezowe, faliste płyty bitumiczne, płyty włóknisto-cementowe itp. Membranę układa się na połaci dachowej z pełnym deskowaniem wykonanym z desek, płyt OSB, płyt MFP lub sklejki wodoodpornej. Membrana dachowa AlfaBIT chroni poszycie dachowe przed wiatrem, wodą pochodzącą z wilgoci skraplającej się pod pokryciem oraz wilgocią, deszczem i śniegiem podwiewanym pod pokrycie przez wiatr.

Sposób stosowania

Przechowywanie

Membrana dachowa AlfaBIT P jest sprzedawana w rolkach. Rolki należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących membranę przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych, z dala od grzejników. Rolki należy przechowywać w pozycji stojącej w jednej warstwie.

Transport

Rolki membrany należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewróceniem się i uszkodzeniem.