Izolacja-Jarocin S.A.

16 grudzień 2019r.

AlfaBIT ST membrana dachowa na dachy skośne

AlfaBIT ST

Membrana dachowa AlfaBIT ST jest wysoko specjalistycznym materiałem do wykonywania szczelnej bariery wiatro- i hydroizolacyjnej. Osnowę membrany stanowi stabilizowana termicznie, zbrojona włóknina poliestrowa, która w procesie produkcyjnym jest impregnowana i powlekana z obu stron warstwą asfaltu modyfikowanego syntetycznym kauczukiem SBS.

Wierzchnia strona membrany posypana jest drobnoziarnistą posypką mineralną. Do spodniej strony membrany przyklejona jest specjalna włóknina o bardzo dużej wytrzymałości na zerwanie i rozciąganie.

AlfaBIT ST membrana dachowa na dachy skośne

Przeznaczenie

Membrana dachowa AlfaBIT jest materiałem przeznaczonym do stosowania na dachach skośny o nachyleniu połaci dachowej od 20o do 75o. Membranę stosuje sią jako warstwę podkładową pod wszelkie nieciągłe pokrycia dachowe takie jak: dachówki ceramiczne, dachówki betonowe, blachodachówki, blachy trapezowe, gonty asfaltowe, blachy trapezowe, faliste płyty bitumiczne, płyty włóknisto-cementowe itp. Membranę układa się na połaci dachowej z pełnym deskowaniem wykonanym z desek, płyt OSB, płyt MFP lub sklejki wodoodpornej. Membrana dachowa AlfaBIT chroni poszycie dachowe przed wiatrem, wodą pochodzącą z wilgoci skraplającej się pod pokryciem oraz wilgocią, deszczem i śniegiem podwiewanym pod pokrycie przez wiatr.

Sposób stosowania

Przechowywanie

Membrana dachowa AlfaBIT ST jest sprzedawana w rolkach. Rolki należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących membranę przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych, z dala od grzejników. Rolki należy przechowywać w pozycji stojącej w jednej warstwie.

Transport

Rolki membrany należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewróceniem się i uszkodzeniem.