Izolacja-Jarocin S.A.

9 grudzień 2019r.

Montaż gontów

Do montażu gontów stosuje się gwoździe papowe ocynkowane o długości 25-30 mm. Gwoździe należy wbijać w miejscach pokazanych na rysunku, około 1-2 cm ponad każdym wycięciem. Prawidłowe przybicie gontów polega na tym, że po wbiciu łepek gwoździa musi znajdować się w jednej płaszczyźnie z górną powierzchnią gonta i nie może go uszkadzać.
Przed przystąpieniem do montażu gontów należy zerwać folię zabezpieczającą lewą stronę gonta.
Krycie gontami rozpoczyna się od okapu. W celu otrzymania prostej dolnej krawędzi okapu układamy pas papy w kolorze gontów lub układamy pierwszy rząd gontów ( pas startowy) odwrotnie - noskami ku górze, licując je z krawędzią załamania blachy okapowej. Skracamy też pierwszy z układanych modułów o pół tabliczki (1/2t), by miejsca zakończenia modułów w kolejnych rzędach nie pokrywały się. Sąsiadujące ze sobą gonty układa się na styk. W celu podwyższenia szczelności pierwszą warstwę przyklejamy lepikiem na zimno – np. JARLEP L i mocujemy do podłoża za pomocą gwoździ papowych. Gwoździe należy przybijać w miejscach pokazanych na rysunku.

Sposób montażu gontów asfaltowych

Drugą warstwę gontów należy układać normalnie – noskami do dołu, rozpoczynając od pełnego modułu tak, by dolna krawędź nosków pokrywała się z krawędzią okapu (i dolną krawędzią pasa startowego). W kolejnej warstwie należy ponownie odciąć pół tabliczki z pierwszego modułu. Układa się ją w ten sposób, by dolna krawędź gonta dochodziła do linii wycięć pierwszego rzędu z przesunięciem w poziomie o pół tabliczki (1/2 t). Analogicznie układa się kolejne rzędy gontów, aż do kalenicy.
Wzdłuż pasa szczytowego, okien dachowych, obróbek komina, w koszach itp. gonty przyklejamy do podłoża i sklejamy między sobą lepikiem na zimno np. Jarlep. L. Ciętą krawędź gontów zabezpieczamy dodatkowo kitem dekarskim LATERBIT Bp.

W wyniku opisanego wyżej montażu otrzymujemy na dachu szczelne, dwuwarstwowe pokrycie gontami, w którym każdy z modułów jest przybity dwukrotnie. Pierwszy raz indywidualnie, kolejny raz podczas przybijania następnego rzędu (warstwy).