Izolacja-Jarocin S.A.

9 grudzień 2019r.

Obróbka kalenicy i naroży

Obróbkę kalenicy wykonujemy z pojedynczych dachówek (modułów) gonta. W tym celu z każdego pasa gonta wycinamy nożykiem po cztery „gąsiory” wg zasady przedstawionej na rysunku. Cięcie gontów wykonujemy od strony folii – jest znacznie łatwiejsze, niż od strony posypki.

Wykończenie kalenicy

Wycięte „gąsiory” należy wygiąć i dopasować do kalenicy. Gonty na kalenicy należy układać na zakład, podklejając je na całej długości i przybijając ok. 2 cm od krawędzi bocznej „gąsiora”, zgodnie z rysunkiem. Widoczna część „gąsiora” powinna mieć około 12-15 cm, a łebki gwoździ muszą być przykryte przez następny „gąsior”.
Układanie gontów na kalenicy rozpoczyna się od strony przeciwnej do kierunku wiatrów wiejących najczęściej w danej okolicy (po wykonaniu kalenicy zakładki poszczególnych gąsiorów są zgodne z kierunkiem wiatrów).
W analogiczny sposób jak kalenice wykonujemy obróbkę naroży występujących przy dachach wielospadowych.

Wykończenie naroża

Obróbkę zakończenia połaci dachowej graniczącej ze szczytem budynku można zamiast obróbki blaszanej wykonać za pomocą gontów zgodnie z rysunkiem.