Izolacja-Jarocin S.A.

16 grudzień 2019r.

Papy termozgrzewalne

Papy termozgrzewalne należą do pap nowej generacji, charakteryzujących się zdecydowanie lepszymi właściwościami użytkowymi w stosunku do pap tradycyjnych. Są produkowane w oparciu o asfalty przemysłowe o podwyższonych parametrach, na bazie osnów wykonanych z welonu szklanego, tkaniny szklanej lub włókniny poliestrowej.

Idea pap zgrzewalnych jest twórczym rozwinięciem stosowanego dotychczas sposobu układania pap tradycyjnych. Zamiast używania osobno papy asfaltowej i lepiku do jej przyklejania, na spodniej stronie papy zgrzewalnej została niejako „fabrycznie” umieszczona dodatkowa warstwa asfaltu, która po stopieniu za pomocą palnika gazowego zapewnia optymalne sklejenie papy z podłożem. Dzięki temu możliwy jest montaż papy poprzez zgrzewanie, co jest operacją znacznie mniej pracochłonną dla wykonawcy i zdecydowanie krótszą w stosunku do przyklejania na lepik. Zapewnia również otrzymanie mocniejszego złącza (sklejenia), o większej szczelności, co w przypadku pokryć z pap montowanych na dachach o minimalnych spadkach jest niezwykle istotne.

Niejako przy okazji wyeliminowano również inną słabość pap tradycyjnych tj. rosnącą z upływem czasu wrażliwość osnowy z impregnowanej tektury budowlanej na butwienie i pękanie. Osnowy wykonane z welonu szklanego są praktycznie niewrażliwe na działanie wody i wilgoci, a osnowa z tkaniny szklanej charakteryzuje się dodatkowo kilkukrotnie wyższą (niż tektura) odpornością na zerwanie. Wydłużyła się dzięki temu prawie dwukrotnie trwałość pokrycia i spadła częstotliwość niezbędnych konserwacji.

Papy termozgrzewalne ze względu na przeznaczenie dzielimy na:

  • podkładowe (strona wierzchnia wykończona piaskiem),
  • wierzchniego krycia (strona wierzchnia wykończona posypką bazaltową, chlorytowo-serycytową itp., a także posypkami barwionymi).

Ze względu na rodzaj zastosowanej osnowy papy te dzielą się na:

  • papy na osnowie z welonu szklanego (papy serii JARBIT),
  • papy na osnowie z tkaniny szklanej (papy serii JARBIT PLUS).

Przeznaczenie, zakres stosowania

Papy termozgrzewalne w odmianie podkładowej polecane są do stosowania jako hydroizolacje fundamentów oraz na dachach płaskich jako pierwsza warstwa pod papy na osnowie z tkaniny szklanej lub papy modyfikowane SBS na osnowie z tkaniny poliestrowej.

Papy wierzchnego krycia mają zastosowanie na dachach płaskich w wielowarstwowych systemach hydroizolacji.
Przy wykonywaniu pokryć dachowych w oparciu o papy zgrzewalne na wkładce z welonu szklanego (seria JARBIT) należy bezwzględnie przestrzegać zasady, że w wielowarstwowym pokryciu tylko jedna z warstw może być wykonana w oparciu o papę zawierającą osnowę z welonu szklanego. Na kolejną warstwę należy zatem użyć papy na osnowie z tkaniny szklanej lub włókniny poliestrowej. Nie przestrzeganie ww. zasady, szczególnie na dachach niestabilnych wymiarowo, jest przyczyną powstawania licznych pęknięć, a w konsekwencji destrukcji całego pokrycia dachowego.

Minimalny spadek dachu powinien zapewniać skuteczne odprowadzenie wody nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych. Z tego powodu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 2%. Przy spadkach połaci dachowych do 5% papy zgrzewalne należy układać pasami równoległymi do okapu, natomiast przy większych pochyleniach, papy układa się pasami prostopadłymi do okapu, co ma na celu wyeliminowanie możliwości osuwania się (wybrzuszania) układanych pasów.

Uwaga!
W okresie jesienno – zimowym papy zgrzewalne składowane na zewnątrz lub w pomieszczeniach nieogrzewanych ulegają znacznemu wychłodzeniu lub nawet przemarznięciu.
Dlatego też, w przypadku wykonywania prac w niskich temperaturach papa, przed przystąpieniem do wykonywania pokrycia, powinna być przechowywana w pomieszczeniach ogrzewanych przez okres nie krótszy niż 24 godziny i wynoszona na dach bezpośrednio przed montażem.
Układanie pap zgrzewalnych bez zachowania wymienionych wyżej zaleceń może spowodować spękanie warstwy asfaltu już podczas rozwijania rolki, a w konsekwencji przeciekanie papy i zniszczenie całego pokrycia.

Warunki składowania i transportu

Rolki pap należy przechowywać w pozycji stojącej w jednej warstwie, w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych. Należy unikać nadmiernego zawilgocenia papy.

Papę należy przewozić krytymi środkami transportu, w pozycji stojącej, układane w jednej warstwie, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem.

Gwarancje

Na papy zgrzewalne JARBIT V60 i JARBIT V80 udzielamy 3-letniej gwarancji w formie karty gwarancyjnej, która jest wystawiana na życzenie klienta.

Lista produktów

JARBIT PLUS G200 S42

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT PLUS G200 S42 jest wykonana na osnowie z tkaniny szklanej. Przeznaczona jest do wykonywania wszelkiego rodzaju izolacji wodochronnych, a w szczególności jako wierzchnia warstwa izolacji w nowych pokryciach dachowych oraz w układzie jedno- i wielowarstwowym przy renowacji starych dachów.

Dzięki zastosowaniu osnowy z tkaniny szklanej papa ta charakteryzuje się znacznie wyższą odpornością na rozerwanie i na uszkodzenia wynikające z ruchów konstrukcyjnych podłoża w stosunku do pap nawierzchniowych z serii JARBIT.

JARBIT PLUS G200 S40

Papa zgrzewalna podkładowa JARBIT PLUS G200 S40 jest wykonana na osnowie z tkaniny szklanej. Przeznaczona jest do wykonywania wszelkiego rodzaju izolacji wodochronnych, a w szczególności jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papa może być stosowana do wykonywania izolacji wodoszczelnych i przeciwwilgociowych w podziemnych częściach obiektów budowlanych.

Dzięki zastosowaniu osnowy z tkaniny szklanej papa ta charakteryzuje się znacznie wyższą odpornością na rozrywanie w stosunku do pap podkładowych z serii JARBIT.

JARBIT V80 S42 PRO

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT PRO V80 S42 jest to papa wykonana na osnowie z welonu szklanego powleczonym z obu stron masą asfaltową. Wierzchnia strona papy jest posypana posypką papową, jeden brzeg wstęgi papy jest zabezpieczony paskiem folii łatwo topliwej, pozwalający  na szczelne zgrzanie zakładów. Papa JARBIT PRO V80 S42 jest przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych i przeciwwilgociowych. W szczególności jest przeznaczona do wykonywania wierzchniej warstwy w wielowarstwowych pokryciach dachowych przy wykonywaniu nowych dachów lub renowacji starych pokryć papowych.

Papa JARBIT PRO V80 S42 należy do grupy pap pogrubionych.

 

JARBIT V60 S30 PRO

Papa zgrzewalna podkładowa JARBIT PRO V60 S30 jest wykonana na osnowie z welonu szklanego powleczonego z obu stron piaskiem mineralnym. Spodnia strona papy jest zabezpieczona łatwo topliwą folią, która topi się podczas zgrzewania papy do podłoża. 

Papa JARBIT PRO V60 S30 jest przeznaczona do wykonywania podkładowych warstw izolacji wodochronnych przy wykonywaniu nowych pokryć dachowych lub przy renowacji starych pokryć papowych. Papę JARBIT PRO V60 S30 można stosowac także do wykonywania izolacji poziomych i pionowych fundamentów.

Szczególnie zalecana przy izolacji konstrukcji budynków jednorodzinnych (ściany fundamentowe, posadzki), izolacji niewielkich tarasów i balkonów oraz do ochrony pomieszczeń mokrych (pralnie, łazienki).
 

Papa JARBIT PRO V80 S42 należy do grupy pap pogrubionych

JARBIT V80 S42

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT V80 S42 jest wykonana na osnowie z welonu szklanego Przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych, a w szczególności jako wierzchnia warstwa wielowarstwowych pokryć dachowych.

Zastosowano w niej osnowę z welonu szklanego o większej gramaturze oraz zwiększono ilość asfaltu (grubość papy) w stosunku do podstawowej papy nawierzchniowej JARBIT V60 S37.

JARBIT V60 S37

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT V60 S37 jest wykonana na osnowie z welonu szklanego.

Jest to podstawowa papa nawierzchniowa, przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych, a w szczególności jako wierzchnia warstwa wielowarstwowych pokryć dachowych.

JARBIT V80 S40

Papa zgrzewalna podkładowa JARBIT V80 S40 jest wykonana na osnowie z welonu szklanego. Przeznaczona jest do wykonywania podkładowych warstw izolacji wodochronnych w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz izolacji poziomych i pionowych fundamentów. Szczególnie zalecana przy izolacji konstrukcji budynków jednorodzinnych (ściany fundamentowe, posadzki), izolacji niewielkich tarasów i balkonów oraz do ochrony pomieszczeń mokrych (pralnie, łazienki).

Zastosowano w niej osnowę z welonu szklanego o większej gramaturze oraz zwiększono ilość asfaltu (grubość papy) w stosunku do podstawowej papy podkładowej JARBIT V60 S30.

JARBIT V60 S35

Papa zgrzewalna podkładowa JARBIT V60 S35 jest wykonana na osnowie z welonu szklanego. Jest to podstawowa papa podkładowa przeznaczona do wykonywania podkładowych warstw izolacji wodochronnych w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz izolacji poziomych i pionowych fundamentów.

Szczególnie zalecana przy izolacji konstrukcji budynków jednorodzinnych (ściany fundamentowe, posadzki), izolacji niewielkich tarasów i balkonów oraz do ochrony pomieszczeń mokrych (pralnie, łazienki).
 

JARBIT V60 S30

Papa zgrzewalna podkładowa JARBIT V60 S30 jest wykonana na osnowie z welonu szklanego. Jest to podstawowa papa podkładowa przeznaczona do wykonywania podkładowych warstw izolacji wodochronnych w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz izolacji poziomych i pionowych fundamentów.

Szczególnie zalecana przy izolacji konstrukcji budynków jednorodzinnych (ściany fundamentowe, posadzki), izolacji niewielkich tarasów i balkonów oraz do ochrony pomieszczeń mokrych (pralnie, łazienki).

JARBIT V60 S24

Papa zgrzewalna podkładowa JARBIT V60 S24 jest wykonana na osnowie z welonu szklanego. Jest to podstawowa papa podkładowa przeznaczona do wykonywania podkładowych warstw izolacji wodochronnych w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz izolacji poziomych i pionowych fundamentów.
Szczególnie zalecana przy izolacji konstrukcji budynków jednorodzinnych (ściany fundamentowe, posadzki), izolacji niewielkich tarasów i balkonów oraz do ochrony pomieszczeń mokrych (pralnie, łazienki).

JARBIT SOLID PY PV250 S52

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT SOLID PY PV250 S52 jest otrzymywana poprzez nasycenie i powleczenie z obu stron osnowy z włókniny poliestrowej masą asfaltową z dodatkiem wypełniaczy mineralnych.
Dzięki wysokiej elastyczności zastosowanej osnowy z włókniny poliestrowej papa charakteryzuje się ponad 40% wydłużalnością przy zerwaniu oraz wysoką odpornością na rozerwanie i na uszkodzenia wynikające z ruchów konstrukcyjnych podłoża.

Papa zgrzewalna JARBIT SOLID PY PV250 S52 jest najgrubszą papą w grupie nawierzchniowych pap zgrzewalnych oksydowanych (zawiera najwięcej asfaltu w każdym m2).

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT SOLID PY PV250 S52 jest przeznaczona do wykonywania wszelkiego rodzaju izolacji wodochronnych, a w szczególności jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz przy renowacji starych dachów.
 

JARBIT SOLID PYE PV200 S40

Papa zgrzewalna podkładowa JARBIT SOLID PYE PV200 S40 jest wykonana na osnowie z elastycznej włókniny poliestrowej co sprawia, że papa charakteryzuje się ponad 40% wydłużalnością przy zerwaniu oraz wysoką odpornością na rozrywanie.

Dzięki właściwościom i jakości zastosowanej osnowy papa podkładowa JARBIT SOLID PYE PV200 S40 spełnia dodatkowe wymagania uprawniające do mocowania mechanicznego na dachach (za pomocą specjalnych łączników lub gwoździ papowych).
 

JARBIT ELAST PY PV200 S52

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT ELAST PY PV200 S52 jest otrzymywana poprzez nasycenie i powleczenie z obu stron osnowy z włókniny poliestrowej masą asfaltową z dodatkiem wypełniaczy mineralnych.
Dzięki wysokiej elastyczności zastosowanej osnowy z włókniny poliestrowej papa charakteryzuje się ponad 40% wydłużalnością przy zerwaniu oraz wysoką odpornością na rozerwanie i na uszkodzenia wynikające z ruchów konstrukcyjnych podłoża.

Papa zgrzewalna JARBIT ELAST PY PV200 S52 jest najgrubszą papą w grupie nawierzchniowych pap zgrzewalnych oksydowanych ( zawiera najwięcej asfaltu w każdym m2).

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT ELAST PY PV200 S52 jest przeznaczona do wykonywania wszelkiego rodzaju izolacji wodochronnych, a w szczególności jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz przy renowacji starych dachów.

JARBIT ELAST PY PV200 S35

Papa zgrzewalna podkładowa JARBIT ELAST PY PV200 S35 jest wykonana na osnowie z elastycznej włókniny poliestrowej co sprawia, że papa charakteryzuje się ponad 40% wydłużalnością przy zerwaniu oraz wysoką odpornością na rozrywanie.

Dzięki właściwościom i jakości zastosowanej osnowy papa podkładowa JARBIT ELAST PY PV200 S35 spełnia dodatkowe wymagania uprawniające do mocowania mechanicznego na dachach (za pomocą specjalnych łączników lub gwoździ papowych).

JARBIT COMBO PYE PV250 S52

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT COMBO PYE PV250 S52 jest otrzymywana poprzez nasycenie i powleczenie z obu stron osnowy z włókniny poliestrowej masą asfaltową z dodatkiem wypełniaczy mineralnych.
Dzięki wysokiej elastyczności zastosowanej osnowy z włókniny poliestrowej papa charakteryzuje się ponad 40% wydłużalnością przy zerwaniu oraz wysoką odpornością na rozerwanie i na uszkodzenia wynikające z ruchów konstrukcyjnych podłoża.

Papa zgrzewalna JARBIT COMBO PYE PV250 S52 jest najgrubszą papą w grupie nawierzchniowych pap zgrzewalnych oksydowanych (zawiera najwięcej asfaltu w każdym m2).

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT COMBO PYE PV250 S52 jest przeznaczona do wykonywania wszelkiego rodzaju izolacji wodochronnych, a w szczególności jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz przy renowacji starych dachów.

 

JARBIT BINGO PY PV200 S40

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT BINGO PY PV200 S40 jest otrzymywana poprzez nasycenie i powleczenie z obu stron osnowy z włókniny poliestrowej masą asfaltową z dodatkiem wypełniaczy mineralnych.

Dzięki wysokiej elastyczności zastosowanej osnowy z włókniny poliestrowej papa charakteryzuje się ponad 40% wydłużalnością przy zerwaniu oraz wysoką odpornością na rozerwanie i na uszkodzenia wynikające z ruchów konstrukcyjnych podłoża.

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT BINGO PY PV200 S40 jest przeznaczona do wykonywania wszelkiego rodzaju izolacji wodochronnych, a w szczególności jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz przy renowacji starych dachów.