Izolacja-Jarocin S.A.

9 grudzień 2019r.

TERMOBIT-1 płyty styropianowe oklejane papą

Opis produktu

Płyty warstwowe TERMOBIT-1 są wykonane z rdzenia styropianowego oklejonego z jednej strony arkuszem z papy asfaltowej. Rdzeń styropianowy to płyta styropianu EPS-80 lub EPS-100 o wymiarach 100 cm x 100 cm i grubości dostosowanej do wymagań projektowych. Arkusz z papy asfaltowej to formatka papy o wymiarach 105 cm x 105 cm przyklejona do płyty styropianu za pomocą odpowiedniego kleju. Formatka z papy jest przyklejona do płyty styropianowej w taki sposób, że z dwóch sąsiednich boków papa jest na równo ze styropianem, a z dwóch pozostałych arkusz papy wystaje 5 cm poza płytę styropianową. Wystające pasy papy stanowią zakładkę podczas układania gotowych płyt na dachu. Dzięki temu uzyskujemy jednolitą powierzchnię z płyt TERMOBIT zabezpieczającą płyty styropianowe przed bezpśsrednim działaniem ognia i wysokiej temperatury podczas przygrzewania papy termozgrzewalnej.

Płyty TERMOBIT-1 mogą posiadać rdzeń styropianowy ze styropianu odmiany EPS-70. Jednak do tych płyt nie można bezpośrednio zgrzewać pokrycia dachowego z pap termozgrzewalnych. Ze względu na niewystarczającą twardość styropianu wymagane jest wykonanie szlichty betonowej na warstwie z płyt TERMOBIT-1 odmiany EPS-70 i dopiero na takiej szlichcie można układać pokrycie z pap termozgrzewalnych.

Przeznaczenie

Płyty warstwowe TERMOBIT-1 są przeznaczone do wykonywania:

  • docieplenia istniejących dachów płaskich,
  • ocieplenia nowych dachów płaskich betonowych, drewnianych, blaszanych z płyt trapezowych
  • izolacji termicznych starych i nowych balkonów,
  • izolacji termicznych na starych i nowych tarasach,
  • ocieplenia fundamentów.

 

Sposób stosowania

Płyty warstwowe TERMOBIT-1 stosuje się zgodnie z projektem technicznym.

1. Układanie płyt na dachu

Płyty warstwowe TERMOBIT-1 układa się na odpowiednio przygotowanym podłożu:

przy nowych dachach - na prawidłowo wykonanej izolacji paroszczelnej
przy remontowanych dachach - na wyremontowanym, istniejącym pokryciu papowym,
przy stropodachach wentylowanych - na odpowiednio przygotowanym podlożu

Układanie płyt rozpoczyna się od okapu. Poszczególne płyty układa się jedna obok drugiej zwracając uwagę, aby zakładka z przyklejonego arkusza papy odpowiednio zachodziła na kolejne płyty. Pas przyokapowy mocuje się do podłoża za pomocą kołków do mocowania styropapy (kołki z trzpieniem metalowym i podkładkami metalowymi). Kolejne pasy ocieplenia z płyt TERMOBIT-1 układa się nad pasem przyokapowym na styk tak, aby zakładka z przyklejonego arkusza papy zachodziła na wcześniej zamontowany pas. Wskazane układanie płyt w tzw. "cegiełkę", aby ograniczyć nakładanie się zakładek z papy na 4 warstwy. Kolejne pasy układa się podobnie. Wskazówka - jeżeli konieczne jest docinanie płyt to należy przycinać płyty wewnętrzne, nie należy docinać płyt brzegowych. Wszystkie płyty znajdujące się na brzegu dachu należy mocować mechanicznie do podłoża za pomocą kołków do styropapy. Przy budynkach niskich (max 1-pietrowych) płyty znajdujące się w środku połaci (nie brzegowe) można przyklejać do podłoża za pomocą kleju do styropapy, np. TERMOLEP. Przy budynkach wyższych płyty należy mocować mechanicznie za pomocą kołków do styropapy. Ilość kołków jest zależna od kąta nachylenia połaci dachowej i od wysokości budynku i winna być obliczona przez projektanta. średnio przyjmuje się, że płyty w pasie brzegowym mocuje się za pomocą 4-5 kołków, a płyty znajdujące się wewnątrz połaci - za pomocą 2-5 kołków.

Na tak wykonanej warstwie ocieplenia wykonuje się kolejne warstwy dach wg projektu technicznego. Arkuszy z papy przyklejonych do styropianu nie wlicza się do ilości warstw izolacji przeciwwodnych. Przyklejone arkusze z papy stanowią ochronę dla płyt styropianowych.

2. Układanie płyt na tarasie

Płyty warstwowe TERMOBIT-1 na tarasie układa się na odpowiednio wykonanej paroizolacji.

Układanie płyt na tarasie rozpoczyna się od pasa przyokapowego. Kolejne płyty układa się obok siebie wykonując odpowiednią zakładkę z przyklejonego arkusza papy, Jeżeli wymagane jest przycięcie płyty na wymiar, to taką płytę układa się jako drugą lub trzecią od końca danego pasa. Pierwsza i ostatnia płyta winny był płytami pełnowymiarwymi, nieprzycinanymi. Kolejne pasy z płyt układa się wg tych samych zasad co pas przyokapowy. Jeżeli zajdzie potrzeba przycięcia płyt na długości tarasu to przycinane płyty winny być układane w drugim lub trzecim pasie od końca. Ostatni pas płyt winien być wykonany z pełnowymiarowych płyt (nieprzycinanych). Płyty mocuje się do podłoża metodą przyklejania za pomocą kleju do styropianu, np. kleju TERMOLEP. Jeżeli na izolacji termicznej ze styropapy nie jest przewidziane wykonanie warstwy dociskowej z betonu, to płyty styropapy winny być mocowane mechanicznie za pomocą kołków do styropapy (kołki z trzpieniem metalowym z metalową podkładką).

Na tak wykonanej warstwie ocieplenia tarasu wykonuje się kolejne warstwy tarasu wg projektu technicznego. Arkuszy z papy przyklejonych do styropianu nie wlicza się do ilości warstw izolacji przeciwwodnych. Przyklejone arkusze z papy stanowią ochronę dla płyt styropianowych.

3. Układanie płyt na balkonie

Płyty warstwowe TERMOBIT-1 na balkonie układa się na odpowiednio przygotowanej paroizolacji lub zagruntowanym podłożu.

Układanie płyt na tarasie rozpoczyna się od pasa przyokapowego. Kolejne płyty układa się obok siebie wykonując odpowiednią zakładkę z przyklejonego arkusza papy, Jeżeli wymagane jest przycięcie płyty na wymiar, to taką płytę układa się jako drugą lub trzecią od końca danego pasa. Pierwsza i ostatnia płyta winny był płytami pełnowymiarwymi, nieprzycinanymi. Kolejne pasy z płyt układa się wg tych samych zasad co pas przyokapowy. Jeżeli zajdzie potrzeba przycięcia płyt na długości tarasu to przycinane płyty winny byc układane w drugim lub trzecim pasie od końca. Ostatni pas płyt winien być wykonany z pełnowymiarowych płyt (nieprzycinanych). Płyty mocuje się do podłoża metodą przyklejania za pomocą kleju do styropianu, np. kleju TERMOLEP.

Na tak wykonanej warstwie ocieplenia tarasu wykonuje się kolejne warstwy tarasu wg projektu technicznego. Arkuszy z papy przyklejonych do styropianu nie wlicza się do ilości warstw izolacji przeciwwodnych. Przyklejone arkusze z papy stanowią ochronę dla płyt styropianowych.

4. Wykonanie termoizolacji pionowej fundamentów.

 

Przechowywanie

Płyty TERMOBIT należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, chroniących przed zamakaniem, zawilgoceniem i przed działaniem promieni słonecznych. Płyty winny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.

Najlepiej płyty układać na paletach w pakiecie. Tak przygotowane pakiety należy spiąć taśmą, aby płyty TERMOBIT były zabezpieczone przed podmuchami wiatru i wzajemnym przemieszczaniem się.

Transport

Płyty TERMOBIT mozna przewozić dowolnymi środkami transportu. Płyty winny być odpowiednio zabezpieczone na czas transportu, aby nie przemieszczały się względem siebie i aby nie ulegały uszkodzeniom.

Fabrycznie płyty warstwowe TERMOBIT-1 są magazynowane i transportowane na paletach o wymiarach dostosowanych do wymiaru płyt gwarantujacych bezpieczne przewożenie bez uszkodzeń.

Wymiary - szerokość (cm)

100

Wymiary - długość (cm)

100

Wymiary - grubość (cm)

wg zamówienia