Izolacja-Jarocin S.A.

16 grudzień 2019r.

IZOLACJA - JAROCIN S.A.

ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. (+48 62) 747 04 00
fax (+48 62) 747 04 04
e-mail:
biuro@izolacja-jarocin.pl

Polityka jakości

IZOLACJA-JAROCIN S.A. posiada wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji w zakresie wszystkich produkowanych wyrobów, sprawdzony i zatwierdzony przez akredytowane w tym zakresie niezależne laboratoria:

  • Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach;
  • Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział w Gdańsku.

Wszystkie produkty są produkowane zgodnie z odpowiednimi normami oraz posiadają niezbędne atesty, aprobaty i certyfikaty dopuszczające je do obrotu na rynku budowlanym.

Wyroby oferowane odbiorcom poddawane są ciągłej kontroli przed dopuszczeniem do obrotu handlowego w zakresie zgodności z obowiązującymi normami oraz wymaganiami naszych Klientów. Spółka prowadzi na bieżąco weryfikację współpracujących z firmą dostawców.