Izolacja-Jarocin S.A.

20 luty 2018r.

IZOLACJA - JAROCIN S.A.

ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. (+48 62) 747 04 00
fax (+48 62) 747 04 04
e-mail:
biuro@izolacja-jarocin.pl

Produkty

Papy asfaltowe

Czasy, gdy pod pojęciem papa asfaltowa mieściły się właściwie jedynie trzy rodzaje podstawowych pap na wkładce z tektury budowlanej odeszły do historii.

Obecnie każdy z producentów pap posiada w swojej ofercie, oprócz pap tradycyjnych, znacznie nowocześniejsze wyroby w postaci pap zgrzewalnych oraz papy drugiej generacji , tj. papy zgrzewalne modyfikowane.

Zobacz więcej

Masy i lepiki asfaltowe

IZOLACJA-JAROCIN S.A. produkuje szeroki asortyment asfaltowych mas izolacyjnych przeznaczonych do hydroizolacji podłoży budowlanych oraz przyklejania papy.

Cechą charakterystyczną produkowanych mas jest to, że są przeznaczone do stosowania na zimno, bez podgrzewania, czym różnią się od szeroko wykorzystywanego dotychczas lepiku asfaltowego do stosowania na gorąco.

Zobacz więcej

Gonty papowe

Gonty asfaltowe to szeroko rozpowszechniony materiał pokryciowy produkowany na bazie surowców bitumicznych. W gontach asfaltowych jako osnowę stosuje się welon z włókien szklanych.

Gonty asfaltowe przeznaczone są do krycia dachów pochyłych o różnych kształtach w budownictwie indywidualnym, wielorodzinnym, a także obiektach przemysłowych.

Gonty są przeznaczone do układania na dachach pochyłych o nachyleniu od 12o do 75o, na podłożu z desek lub innego materiału (np. sklejki wodoodpornej, płyty OSB III), umożliwiającego wbijanie gwoździ.

Zobacz więcej

Kity i szpachle budowlane

Podczas wykonywania prac izolacyjnych, zarówno na dachach, jak i fundamentach zachodzi często konieczność zaizolowania skomplikowanych elementów (przepusty, ogniomury, attyki, świetliki, kominy, maszty, wywietrzniki itp.). Te z pozoru niewielkie elementy często decydują o szczelności całego pokrycia. Wykonanie tego typu obróbek za pomocą standardowych pap lub mas asfaltowych jest bardzo trudne i czasochłonne.

Optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie w tym celu specjalistycznych kitów i szpachli budowlanych oferowanych przez IZOLACJĘ-JAROCIN S.A.

Zobacz więcej