Izolacja-Jarocin S.A.

9 grudzień 2019r.

Roztwory do gruntowania: JARLEP G, JARLEP GM

Roztwór asfaltowy nanosi się na suche, oczyszczone z zanieczyszczeń podłoże za pomocą szczotki dekarskiej, pędzla lub natrysku. Zalecana temperatura nanoszenia powyżej +5°C. W celu ułatwienia prac w chłodniejsze dni zaleca się przed przystąpieniem do prac przechowywanie JARLEPU w ogrzewanym pomieszczeniu przez min. 24 godziny, dzięki czemu roztwór zachowuje optymalną płynność, co pozwala zminimalizować zużycie.