Izolacja-Jarocin S.A.

22 listopad 2019r.

IZOLACJA - JAROCIN S.A.

ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. (+48 62) 747 04 00
fax (+48 62) 747 04 04
e-mail:
biuro@izolacja-jarocin.pl

Systemy izolacji

Papa nawierzchniowa JARPLAST FORTE PYE PV200 S52 oraz papa podkładowa JARBIT PLUS G200 S40 są elementami warstwowego przekrycia dachowego, które zostało sklasyfikowane w zakresie oddziaływania ognia zewnętrznego w klasie BROOF(t1), jako nierozprzestrzeniające ognia.

Niniejsza klasyfikacja BROOF(t1) jest ważna dla następujących warunków:

 • nachylenie dachu: 0° ≤ nachylenie ≤ 20°;
 • podkład:
  • podkład z płyt stalowych trapezowych, nie perforowanych,
  • ciągłe niepalne płyty o grubości minimum 10 mm, bez szczelin;
 • zakres grubości płyt styropianowych typu EPS 100: 50mm ÷ 250mm;
 • zakres grubości płyt z wełny mineralnej gęstości 130 kg/m²:
  50mm ÷ 250mm;
 • pokrycie dachowe:
  • papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa na osnowie z tkaniny szklanej JARBIT PLUS G200 S40 mocowana mechanicznie za pomocą kołków plastikowych, papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia na osnowie z włókniny poliestrowej JARPLAST FORTE PYE PV200 S52 mocowana metodą zgrzewania (pełnopowierzchniowo).

Klasyfikacja została dokonana w oparciu o badania przeprowadzone przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach na podstawie PN-EN 13501-5:2006 i PN-EN 13501-5:2006/AC:2008.
Wyniki badań zostały zawarte w raportach klasyfikacyjnych.