Izolacja-Jarocin S.A.

16 grudzień 2019r.

WV/64

Opis produktu

Papa WV/64 jest otrzymywana poprzez obustronne powleczenie osnowy z welonu szklanego masą asfaltową z dodatkiem wypełniaczy mineralnych, posypanie wierzchniej strony wstęgi papy gruboziarnistą posypką papową, a spodniej strony wstegi piaskiem lub wypełniaczem mineralnym.

Przeznaczenie

Papa asfaltowa wierzchniego krycia jest przeznaczona do wykonywania podstawowych izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych, a w szczególności jako wierzchnia warstwa wielowarstwowych pokryć dachowych wykonanych na:

  • dachach i stropach żelbetowych oraz na podłożach w postaci gładzi cementowej ułożonej na warstwie ocieplającej,
  • prefabrykowanych elementach przykryć żelbetonowych oraz betonów lekkich.

Papę można stosować do wykonywania nowych, jak i renowacji starych pokryć dachowych oraz jako warstwę podkładową pod gonty asfaltowe.

Przechowywanie

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących papę przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych, z dala od grzejników. Rolki należy składować w pozycji stojącej w jednej warstwie.

Transport

Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewróceniem się i uszkodzeniem.

Sposób stosowania