Izolacja-Jarocin S.A.

16 grudzień 2019r.

Wyroby do budowy dróg i mostów

Na początku 2015 r Izolacja - Jarocin rozpoczeła procedurę certyfikacji nowego produktu - papy mostowej JARPLAST MOST. Wieloletnie doświadczenie w produkcji wysokiej jakości pap asfaltowych modyfikowanych polimerem SBS zaowocowało szybkim uzyskaniem Aprobaty Technicznej  wydanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie. Wkrótce uzyskaliśmy także pozostałe dokumenty dopuszczające nasz nowy wyrób do stosowania w budownictwie: Krajiowy Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji i Atest Higieniczny. Jednocześnie prowadziliśmy prace nad stworzeniem gotowego systemu izolacji obiektw mostowych, gwarantującego pełna zgodność stosowanych materiałów. Najważniejsze w tym było uzyskanie pozytywnej oceny technicznej i wskazanie przydatności środków gruntujących pod pape mostową. Uzyskaliśmy pozytywne oceny dla dwóch środków gruntujących: JARLEP G - jako podstawowy roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni pod ukladane papy mostowe i JARLEP GM - szybkoschnacy, modyfikowany polimerami roztwór gruntujący. W procesie tworzenia systemu do wykonywania izolacji mostów zajęliśmy sie takze sprawą izolacji betonowych elementów podziemnych. W wyniku tych prac dwa nasze wyroby: JARLEP K i JARLEP L uzyskały pozytywna ocenę techniczną i potwierdzono przydatność tych mas do wykonywania izolacji wodochronnych podziemnych części obiektów mostowych i tuneli. Uzyskanie Rekomendacji dla mas asfaltowych JARLEP K i JARLEP L było ukoronowaniem naszych działań i pozwoliło nam na pełne i kompletne działania zwiazane z wykonywanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych obiektów mostowych.

System izolacji obiektow mostowych składa się z:

  • papy mostowej JARPLAST MOST,
  • środków do gruntowania podłoża betonowego JARLEP G lub JARLEP GM
  • mas asfaltowych powłokowych JARLEP K i JARLEP L
  • masy izolacyjnej MOSTOBIT