Izolacja-Jarocin S.A.

9 grudzień 2019r.

Zasady wentylacji pokrycia

Gontów nie wolno układać bezpośrednio na warstwie izolacji termicznej; pokrycie dachowe musi posiadać odpowiednią powierzchnię otworów wentylacyjnych – minimum 0,33 m² na każde 100 m².
Pomiędzy izolacją cieplną, a deskami należy zostawić szczelinę wentylacyjną o wysokości 2-4 cm oraz wykonać otwory wlotowe i wylotowe umożliwiające wymianę powietrza, właściwe wietrzenie połaci dachowej oraz usuwanie pary wodnej.

W układzie wentylacji pokrycia możemy zastosować zarówno gotowe wywietrzniki kalenicowe, jak i specjalnie wywietrzniki połaciowe przeznaczone do wentylacji pokryć z gontów.

Wywietrzniki połaciowe montuje się około 50 cm poniżej kalenicy. Prawidłowo wykonana wentylacja powinna zapewnić wentylowanie każdej przestrzeni międzykrokwiowej.