Najcześciej zadawane pytania

Czy można wykonać izolację posadzki ( chudziaka) za pomocą pap asfaltowych?

Papy asfaltowe, szczególnie papy wykonane na elastycznych osnowach, są doskonałym materiałem na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzki. Są zdecydowanie bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne od wszelkiego rodzaju folii tzw. 'budowlanych'. Są kompatybilne z izolacją poziomą zastosowaną na fundamentach. Pap nie trzeba przyklejać do podłoża - wystarczy je zgrzać/ skleić szczelnie na zakładach oraz dokleić do izolacji poziomej fundamentów, tworząc w każdym pomieszczeniu coś na kształt szczelnej wanny. Wbrew mitowi funkcjonującemu na rynku papy nie powodują destrukcji styropianu. Nie stwarzają również zagrożenia zdrowotnego, gdyż nie wydzielają szkodliwych substancji, szczególnie w sytuacji gdy są szczelnie zamknięte pod posadzką.

Czy membrany wstępnego krycia MWK są skutecznym zabezpieczeniem dachu?

Membrany wstępnego krycia układane na dachu, szczególnie nad poddaszem użytkowym, muszą spełniać równocześnie dwie funkcje - muszą być wodoszczelne oraz paroprzepuszczalne. O ile tanie MWK, o niewielkiej gramaturze, dobrze sprawdzają się w zakresie paroprzepuszczalności, to ich wodoszczelność z upływem czasu znacząco spada. Z kolei drogie i grube MWK nie mają z reguły problemów z wodoszczelnością, jednak ich rzeczywista paroprzepuszczalność jest dyskusyjna. Piętą Achillesową wszystkich membran tworzywowych jest słaba odporność na promieniowanie ultrafioletowe UV, która zazwyczaj nie przekracza 2 miesięcy. Niewielka odporność na UV sprawia, że membrana już na etapie montażu może ulec nieodwracalnym uszkodzeniem wewnętrznym tracąc swoje właściwości - w tym przede wszystkim wodoszczelność. Odpowiadając na tytułowe pytanie można stwierdzić, ze membrany wstępnego krycia mogą być skutecznym zabezpieczeniem dachu, ale po spełnieniu szeregu warunków. Inwestor musi mieć gwarancję, że: * dach będzie wykonany sprawnie, a membrana będzie zabezpieczona ostatecznym pokryciem, np. z dachówki bez zbędnych przestojów, * konstrukcja dachu jest odpowiednio sztywna i stabilna by zapewnić właściwą odporność podczas silnych wiatrów, *dach ma odpowiedni spadek, pozwalający na stosowanie membran wstępnego krycia, * w okolicy nie ma problemów ze zwierzętami i owadami ( kuny, osy, szerszenie) zakładającymi gniazda pod pokryciem dachowym. Jeżeli jednak Inwestorowi zależny na stabilnej, odpornej na wichury konstrukcji, szczelnej izolacji odpornej na wilgoć, deszcz i śnieg podwiewany pod pokrycie, skutecznym zabezpieczeniu przed zwierzętami oraz ciszy na poddaszu, nawet podczas gradobicia to powinien wybrać bitumiczne membrany dachowe układane na pełnym deskowaniu. Rozwiązanie to ma jeszcze jedną, bardzo istotną zaletę. Pozwala rozłożyć wykonanie pokrycia dachowego na dwa etapy. Dzięki gwarantowanej 2-letniej odporności na UV membran bitumicznych Inwestor może w pierwszym roku wykonać konstrukcję dachową wraz z deskowaniem i zabezpieczyć je membraną. Tak zabezpieczony budynek pozwala na prowadzenie wszelkich prac wewnętrznych. Drugi etap, zazwyczaj kosztowny - bo wiążący się ułożeniem dachówki, montażem okien dachowych, wykonaniem orynnowania i ewentualnego odwodnienia na działce, Inwestor wykonuje w dogodnym dla siebie terminie, gdyż membrany bitumiczne nie wymuszają na Inwestorze wykonania całego dachu w jednym etapie.

Czy styropian zanika w kontakcie z papami?

Destrukcyjne oddziaływanie papy na styropian jest jednym z mitów funkcjonujących na rynku, szerzonym przez dostawców różnej maści folii. Tymczasem asfalt zawarty w papach, jak również w dyspersyjnych masach asfaltowych, w żaden sposób nie uszkadza styropianu. Najlepszym dowodem na to są płyty warstwowe TermoBIT (tzw. styropapa) składające się ze styropianu laminowanego papą z jednej lub z obu stron . Co więcej, optymalnym klejem do płyt styropianowych, szczególnie na dachach i fundamentach, są masy asfaltowe STYROLEP i TERMOLEP, które doskonale łączą się i są w pełni kompatybilne zarówno gruntem jak i izolacją wykonaną na tych podłożach.

Czy masa Dysperbit uszkadza styropian?

Masa dyspersyjno-kauczukowa Dysperbit jest ekologicznym produktem wykonanym na bazie dyspersji wodnej. Nie tylko nie reaguje w żaden sposób ze styropianem, ale jest doskonałym środkiem do zabezpieczenia styropianu, układanego np. na ścianach fundamentowych, przed wpływem wody i wilgoci. Zabezpieczenie styropianu wykonane z minimum dwóch warstw Dysperbitu sprawdzi się zdecydowanie lepiej, niż to, które wykonane jest z popularnej folii kubełkowej.

Czy papy asfaltowe mają atest na stosowanie wewnątrz domu?

Z uwagi, że kwestia ta budzi u klientów duże obawy sprawą zajęło się Stowarzyszenie Producentów Pap, reprezentujące największe krajowe zakłady produkujące papy, w tym jarocińską Izolację. SPP zleciło wykonanie odpowiednich badań w Pracowni Ochrony Środowiska Instytutu Techniki Budowlanej. Badaniu w specjalnych komorach podlegała emisja lotnych związków organicznych . Badaniem objęte były papy ze wszystkich grup asortymentowych, różniące się zarówno rodzajem zastosowanego asfaltu, jak i ilością asfaltu w m2 papy. Raport z badania stwierdza, że cyt: ....badane papy asfaltowe nie wydzielają do powietrza substancji chemicznych w ilościach uznanych za niebezpieczne. Konkretne wyniki wskazują, że emisja lotnych związków organicznych, niezależnie od rodzaju przebadanej papy, jest bardzo niewielka i wynosi mniej niż 2% dopuszczalnej normy emisji ww. związków, określonej w Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej ( Monitor Polski Nr 19, poz. 231/1996) oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010 r ( Dz.U. 2010 Nr 16 poz.87). Należy zauważyć również, że badaniu w komorach podlegały same papy, podczas gdy w normalnych warunkach papy służą do izolacji posadzki i pokryte są dodatkową warstwą wylewki cementowej lub anhydrytowej, parkietem, terakotą itp., co niewątpliwie sprowadza potencjalną emisję praktycznie do zera. Z raportem można zapoznać się w zakładce - Do pobrania/Rekomendacje techniczne

Czym najlepiej przykleić styropian do fundamentu?

Przyklejanie termoizolacji ze styropianu do ściany fundamentowej najlepiej wykonać za pomocą specjalnych mas asfaltowych, które są kompatybilne z izolacją bitumiczną, która zabezpieczony jest fundament. Pierwszą z nich jest ekologiczna masa dyspersyjna STYROLEP, która znakomicie sprawdza się w umiarkowanych temperaturach i okresach o niskiej wilgotności powietrza. Można ją stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Nieco droższym rozwiązaniem, szczególnie do zastosowań zewnętrznych, jest masa TERMOLEP wykonana z wykorzystaniem specjalnych, nie uszkadzających styropianu rozpuszczalników, którą przykleimy szybko i skutecznie styropian do wszelkich podłoży budowlanych, niezależnie od panującej temperatury i wilgotności powietrza.

Jakie są zalety deskowanych dachów?

Pełne deskowanie to większa sztywność dachu, a przez to i stabilność całej konstrukcji, co oznacza większą odporność na wichury i huraganowe wiatry, które szczególnie w przypadku lżejszych pokryć np. z blachodachówki stanowią realne zagrożenie. Pełne deskowanie oznacza również lepsze zabezpieczenie dachu przed zwierzętami ( ptaki, kuny) oraz owadami ( osy, szerszenie), zakładającymi gniazda pod pokryciem dachowym. Jednak największą zaletą pełnego deskowania jest możliwość wykonania szczelnej hydroizolacji na dachu np. z membrany bitumicznej AlfaBIT, która pozwala skutecznie rozdzielić pokrycie na dwie strefy. Strefę mokrą: zabezpieczającą dach przed wilgocią, deszczem i śniegiem podwiewanym pod dachówkę oraz strefę suchą: znajdująca się pod deskowaniem - odpowiedzialną za izolację termiczną poddasza. Dachy deskowane to dachy ciche - deskowanie zdecydowanie poprawia izolacyjność akustyczną dachu. Na poddaszu robi się ciszej podczas opadów deszczu i gradu, co ma duże znaczenie, szczególnie w przypadku pokryć z blachodachówki. Rozwiązanie to ma jeszcze jedną, bardzo istotną zaletę. Pozwala rozłożyć wykonanie pokrycia dachowego na dwa etapy. Dzięki gwarantowanej 2-letniej odporności na UV membran bitumicznych Inwestor może w pierwszym roku wykonać konstrukcję dachową wraz z deskowaniem i zabezpieczyć je membraną. Tak zabezpieczony budynek pozwala na prowadzenie wszelkich prac wewnętrznych. Drugi etap, zazwyczaj kosztowny - bo wiążący się ułożeniem dachówki, montażem okien dachowych, wykonaniem orynnowania i ewentualnego odwodnienia na działce, Inwestor wykonuje w dogodnym dla siebie terminie, gdyż membrany bitumiczne nie wymuszają na Inwestorze wykonania całego dachu w jednym etapie.