Fundusze europejskie


IZOLACJA-JAROCIN S.A. otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu: Opracowanie innowacyjnej hydroizolacji samoprzylepnej w ramach: poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Programu Innowacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kwota wydatków: 369.000,00 PLN ;  Kwota dofinansowania 255.000,00 PLN ; Termin realizacji: 01.04.2021 - 30.06.2022.

Przedmiotem Projektu jest opracowanie metody wytwarzania innowacyjnej samoprzylepnej hydroizolacji dachowej poprzez opracowanie specjalnej kompozycji klejowej oraz wytworzenie demonstratorów specjalnej hydroizolacji dachowej o strukturze wielowarstwowej papy samoprzylepnej.


IZOLACJA-JAROCIN S.A. otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach działania 3.4 „Dotacje na kapitał obrotowy Izolacji-Jarocin SA. z siedzibą w Jarocinie". Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Kwota dofinansowania: 242 030,79 PLN