Fundusze europejskie


IZOLACJA-JAROCIN Spółka Akcyjna otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach działania 3.4 „Dotacje na kapitał obrotowy Izolacji-Jarocin SA. z siedzibą w Jarocinie". Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Kwota dofinansowania: 242 030,79 PLN