Lepik asfaltowy JARLEP L

Przed przystąpieniem do pracy lepik na zimno należy dokładnie wymieszać. Lepik JARLEP L może być nakładany ręcznie za pomocą szczotki dekarskiej, pędzla lub pacy na suche, jak i lekko zawilgocone podłoże.

Podłoże należy wstępnie oczyścić z zanieczyszczeń i nadmiaru luźnej posypki oraz dokonać naprawy zniszczonych fragmentów pokrycia w tradycyjny sposób oraz zagruntować masą do gruntowania JARLEP G lub JARLEP GM. Najkorzystniejsza temperatura stosowania od +5°C do +20°C.

Lepik asfaltowy JARLEP L nanosi się równomiernie na podłoże cienką warstwą. Papę przykleja się do podłoża w zależności od temperatury otoczenia po upływie 5 – 25 m, po uzyskaniu przez nałożony lepik odpowiedniej lepkości (po odparowaniu części zawartego w lepiku rozpuszczalnika). Następnie papę dociska się na całej powierzchni do podłoża. Najlepsze wyniki klejenia uzyskuje się smarując zarówno podłoże, jak i spodnią stronę papy.
W celu ułatwienia prac w chłodniejsze dni zaleca się przed przystąpieniem do prac dekarskich przechowywanie JARLEPU L przez 24 godziny w ogrzewanym pomieszczeniu, dzięki czemu lepik zachowuje optymalną konsystencję, co pozwala zminimalizować zużycie.


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/izojar/ftp/serwis/themes/izolacje/header.html:1) in /home/izojar/ftp/serwis/front/controller/Page.php on line 684
Producent izolacji i pap | Izolacja-Jarocin S.A.