Roztwory do gruntowania JARLEP G i GM

Roztwory asfaltowe JARLEP G oraz JARLEP GM są przeznaczone do:

  • gruntowania porowatych podłoży z betonu , wypraw cementowo - wapiennych oraz wszelkich innych podłoży budowlanych pod papowe izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe,
  • gruntowania starych pokryć papowych, z posypką lub bez, przed wykonaniem nowego pokrycia,
  • gruntowanie elementów metalowych, blach, opierzeń, obróbek dekarskich przed pokryciem papami zgrzewalnymi;
  • gruntowanie wszelkich podłoży budowlanych pod papy samoprzylepne;
  • impregnacja i gruntowanie podłoży drewnianych i drewnopochodnych (płyt wiórowych, OSB) pod papy termozgrzewalne;
  • izolacja płyt obornikowych, zbiorników na gnojowicę, zbiorników na wodę technologiczną, kręgów betonowych, szamb itp.;
  • antykorozyjne zabezpieczanie konstrukcji stalowych, również ocynkowanych.

Jarlep GM jest roztworem nowej generacji: szybkoschnącym, modyfikowanym kauczukiem SBS, dzięki czemu głębiej penetruje gruntowane podłoże, przy jednoczesnym ograniczeniu jednostkowego zużycia.

Zagruntowanie podłoża Jarlepem G lub GM zdecydowanie poprawia przyczepność – siłę klejenia nowo układanych izolacji z pap asfaltowych w tym szczególnie pap termozgrzewalnych. 

Roztwory asfaltowe do gruntowania Jarlep G i GM nanosi się na suche, oczyszczone z zanieczyszczeń podłoże za pomocą szczotki dekarskiej, pędzla lub wałka. Zalecana temperatura nanoszenia powyżej +5°C. W celu ułatwienia prac w chłodniejsze dni zaleca się przed przystąpieniem do prac przechowywanie roztworu asfaltowego w ogrzewanym pomieszczeniu przez min. 24 godziny, dzięki czemu roztwór zachowuje optymalną płynność, co pozwala zminimalizować zużycie.

W zależności od rodzaju i stanu gruntowanego podłoża zużycie wynosi 0,4 – 0,8 l/m² przy jednokrotnym nanoszeniu w przypadku Jarlepu G oraz 0,2 - 0,6 l/m² w przypadku Jarlepu GM.

Ze względu na zawartość rozpuszczalników organicznych roztwory asfaltowe Jarlep G i GM są przeznaczone do stosowania wyłącznie na zewnątrz obiektów i mogą przy bezpośrednim kontakcie destrukcyjnie oddziaływać na styropian. 

W przypadku, gdy zachodzi konieczność zagruntowania ściany przed ułożeniem styropianu do gruntowania zaleca się użyć mas dyspersyjnych Dysperbit lub Styrolep,  rozcieńczonych w stosunku 1:1 z wodą.