5. Zasady wykonywania pokryć na nowych dachach

Przy doborze materiałów na nowe pokrycie papowe, mając na uwadze jego prawidłowe wykonanie, należy uwzględnić następujące wskazania:

  • na dachy stabilne wymiarowo nie podlegające dużym drganiom i osiadaniu można stosować praktycznie każdy rodzaj papy bez względu na osnowę,
  • na dachy narażone na znaczne drgania i osiadanie wskazane jest stosowanie pap na osnowie z włókniny poliestrowej, których parametr wydłużenia wynosi ponad 40%,
  • możliwe jest w ramach jednego pokrycia łączenie pap z asfaltu modyfikowanego i oksydowanego,
  • dopuszczalne jest również łączenie pap na różnych osnowach,
  • obróbki kątowe kominów, attyk, ogniomurów oraz innych elementów wyprowadzonych ponad powierzchnię dachu powinny być wykonane w układzie dwuwarstwowym, przy czym nie należy ich wykonywać z pap zgrzewalnych oksydowanych na osnowie z welonu z włókien szklanych,
  • papy asfaltowe na osnowie z welonu z włókien szklanych w pokryciach wielowarstwowych mogą być stosowane tylko na jedną z warstw,
  • przy spadkach podłoża poniżej 3% przynajmniej jedna z warstw pokrycia powinna być wykonana z papy na tkaninie technicznej.