Masy asfaltowe

Oferujemy szeroki asortyment asfaltowych mas izolacyjnych ( mas bitumicznych): roztworów przeznaczonych do gruntowania podłoża, mas asfaltowych i szpachli do wykonywania izolacji i doraźnych napraw oraz konserwacji pokryć papowych oraz lepików do przyklejania papy. Wyróżnikiem mas asfaltowych jest to, że są przeznaczone do stosowania na zimno, bez podgrzewania.

Masy asfaltowe dzielą się na dwie podstawowe grupy: masy na bazie rozpuszczalników organicznych oraz ekologiczne masy na bazie dyspersji wodnych, w systemie bezrozpuszczalnikowym.

Masy bitumiczne - informacje

Masy bitumiczne, inaczej mieszanki asfaltowe służą do wykonywania izolacji na zimno. Każda masa asfaltowa to produkt, mieszanka asfaltu, rozpuszczalnika oraz innych materiałów zagęszczających. Użyte do produkcji materiały decydują, jakie mieszanka bitumiczna ma zastosowanie oraz jaka powstanie powłoka asfaltowa. Mieszanka materiałów, z których powstaje powłoka asfaltowa na zimno, zależy od typu masy. Każda masa asfaltowa izolacyjna to inaczej masa bitumiczna, mająca zastosowanie na podłoża betonowe oraz podłoża asfaltowe z pap. Masy asfaltowe ekologiczne, tzw. dyspersje asfaltowe, to masy niepalne, do nakładania na zimno na materiały asfaltowe. Każda powłoka asfaltowa służy do izolacji innego typu materiałów.

W tej kategorii znajdziesz:

Masa asfaltowo kauczukowa | Lepiki do papy

Sprawdź także:

Membrany bitumiczne | Szpachle budowlane | Płyty termoizolacyjne | Wyroby dla drogownictwa | Papy asfaltowe