Masy asfaltowe

Oferujemy szeroki asortyment asfaltowych mas izolacyjnych: roztworów przeznaczonych do gruntowania podłoża, mas i szpachli do wykonywania doraźnych napraw oraz konserwacji pokryć papowych oraz lepików do przyklejania papy. Cechą charakterystyczną tych mas jest to, że są przeznaczone do stosowania na zimno, bez podgrzewania.

Masy asfaltowe dzielą się na dwie podstawowe grupy: masy na bazie rozpuszczalników organicznych oraz ekologiczne masy na bazie dyspersji wodnych, w systemie bezrozpuszczalnikowym.