Masy asfaltowe rozpuszczalnikowe

Jednorodne masy izolacyjne koloru czarnego o konsystencji płynnej, półpłynnej lub pastowatej, stanowiące mieszaninę asfaltów, rozpuszczalników organicznych oraz różnych dodatków uszlachetniających, mających za zadanie poprawę określonych parametrów fizyko-chemicznych. Masy asfaltowe wykonane na bazie rozpuszczalników organicznych są przeznaczone do stosowania wyłącznie na zewnątrz budynków, na zimno bez podgrzewania. 

W niektórym zakresie masy rozpuszczalnikowe sprawdzają się lepiej niż masy dyspersyjne. Charakteryzują się np. głębszą penetracją porowatych podłoży podczas gruntowania oraz krótszym czasem wysychania, szczególnie w niskich temperaturach i wysokiej wilgotności powietrza, kiedy odparowywanie wody jest utrudnione.