Masy asfaltowe rozpuszczalnikowe

Jednorodne masy izolacyjne koloru czarnego o konsystencji płynnej, półpłynnej lub pastowatej, stanowiące mieszaninę asfaltów, rozpuszczalników organicznych oraz różnych dodatków uszlachetniających, mających za zadanie poprawę określonych parametrów fizyko-chemicznych. Masy asfaltowe wykonane na bazie rozpuszczalników organicznych są przeznaczone do stosowania wyłącznie na zewnątrz budynków, na zimno bez podgrzewania.

Izolacje powłokowe 

W niektórym zakresie masy rozpuszczalnikowe sprawdzają się lepiej niż masy dyspersyjne. Charakteryzują się np. głębszą penetracją porowatych podłoży podczas gruntowania oraz krótszym czasem wysychania, szczególnie w niskich temperaturach i wysokiej wilgotności powietrza, kiedy odparowywanie wody jest utrudnione.

Hydroizolacja fundamentów za pomocą mas rozpuszczalnikowych nie powinna być stosowana w przypadku ocieplania fundamentu styropianem. W takim przypadku izolację przed wodą należy wykonać za pomocą mas dyspersyjnych. Wykonanie hydroizolacji ściany fundamentowej należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie.

Lepiki do papy - zastosowanie

Masy asfaltowe służą do: wykonywania izolacji powłokowych ścian, izolacji podziemnych powierzchni fundamentów, tworzenia hydroizolacji obiektów związanych z gruntem, hydroizolacji fundamentów i ścian oporowych. Izolacja powłokowa przed wodą zależy od ilości warstw powłokowych oraz hydroizolacji materiałów. Hydroizolacja powłokowa uzyskuje szczelność na działanie wody w zależności od materiału podłoża, warstwy ściany i poziomu wody gruntowej. W przypadku podłoża lub części budynku wrażliwych na działanie wody izolacje powłokowe, tzn. hydroizolacje przed wodą są stosowane na wszystkie warstwy, w zależności od powierzchni. Na izolację do powierzchni poziomych w celu zabezpieczenia powłoki przed wodą są stosowane izolacje powłokowe do gruntowania materiałów. Izolacja powłokowa na materiały porowate na na celu wykonanie szczelnej powłoki.

Jesteś w kategorii:

Masy asfaltowe

Polecamy również:

Masy asfaltowe rozpuszczalnikowe