Bitumiczne membrany dachowe oraz papy na dachy skośne

Bitumiczne membrany dachowe oraz papy na dachy skośne to nowoczesne produkty dedykowane specjalnie do układania, jako spodnia warstwa hydroizolacyjna, pod zakładkowe pokrycia dachowe takie jak: dachówki ceramiczne i cementowe, blachy modułowe, gonty, łupek itp.

Są produkowane na elastycznych i wytrzymałych osnowach, co pozwala im bez ryzyka uszkodzenia przenosić ruchy konstrukcyjne drewnianego podłoża. Bitumiczne membrany dachowe są zdecydowanie lżejsze od pap zgrzewalnych, co sprawia, że nie obciążają niepotrzebnie konstrukcji, a ich montaż jest znacznie wygodniejszy niż np. ciężkich pap zgrzewalnych. Ponadto, dzięki niższej wadze, rolki są dłuższe, co ułatwia i przyspiesza montaż na dachu. Zmniejsza się również ilość koniecznych do wykonania zakładek.

Należy pamiętać, że klasa szczelności pokrycia dachowego wykonanego np. z dachówek, zależy nie tyle od rodzaju i jakości dachówki, co od rodzaju i jakości materiału zastosowanego w warstwie podkładowej. To warstwa podkładowa stanowi właściwą warstwę hydroizolacyjną na takim dachu. Zadaniem papy lub membrany dachowej jest osłonięcie poszycia przed wiatrem, deszczem i wodą pochodzącą z wilgoci skraplającej się pod pokryciem, a także przed śniegiem podwiewanym pod pokrycie przez wiatr.

Papy na dach skośny - informacje

  • - Membrana na deskowanie, inaczej membrana dachowa bitumiczna to produkt dedykowany na dach skośny, pod ostateczne pokrycie dachowe. Membrana bitumiczna ma większą elastyczność, szczelność i trwałość, niż zwykła papa bitumiczna. Bitumiczna membrana dachowa jest zdecydowanie lżejsza niż każda papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, jak również zwykłe papy bitumiczne, co pozwoliło zwiększyć długość rolki i zmniejszyć ilość zakładów występujących na dachu.
  • - Membrana dachowa, inaczej papa na dach skośny to właściwie to samo co bitumiczna papa termozgrzewalna, ale bez asfaltu służącego do zgrzewania na spodzie papy, bo sposób montażu polega na przybijaniu membrany do deskowania na dachu. Jest przez to znacznie lżejsza niż inne papy bitumiczne, czy też normalne papy zgrzewalne. - Bitumiczna membrana dachowa jest alternatywą do krycia dachu papą bitumiczną. Jest równocześnie zamiennikiem do tworzywowych membran wstępnego krycia - MWK.