Papy termozgrzewalne modyfikowane SBS

Papy termozgrzewalne modyfikowane SBS należą do najnowszej generacji pap. Są produkowane w oparciu o wysokiej jakości asfalty modyfikowane elastomerami SBS, na bazie osnów wykonanych z włókniny poliestrowej. Charakteryzują się najlepszymi właściwościami użytkowymi w stosunku do pozostałych pap zgrzewalnych, głównie ze względu na wysoką elastyczność, wysoką przyczepność do podłoża i odporność na temperatury w zakresie od -25°C do +100°C. Prawidłowo wykonane i konserwowane pokrycie z pap zgrzewalnych modyfikowanych posiada blisko 30 letnią trwałość.

Wszystkie papy termozgrzewalne modyfikowane SBS wykonane są w nowoczesnej technologii SZYBKI ZGRZEW, która przyspiesza radykalnie operację zgrzewania, poprawia połączenie papy z podłożem, chroni strukturę papy przed przegrzaniem i pozwala na wydatne zmniejszenie zużycia gazu podczas zgrzewania, a tym samym ogranicza emisję CO2 do atmosfery.

Papy termozgrzewalne - zastosowanie

Każda papa termozgrzewalna, w tym także papa modyfikowana SBS może występować w odmianie wierzchniego krycia lub jako papy podkładowe. Papy wierzchniego krycia ze względu na wysokie parametry, grubość i rodzaj posypki mają zastosowanie do wykonywania wierzchniej warstwy pokryć dachowych. Pod papą nawierzchniową w zależności od spadku dachu i rodzaju podłoża stosuje się jako warstwę spodnią papy wyrównujące. Są to najczęściej papy na osnowie z welonu szklanego w których zastosowanie ma asfalt oksydowany, a grubość nie przekracza 4 mm.

Papa termozgrzewalna w formie rolki to papa przeznaczona głównie do pokrycia dachu . Może jednak stanowić materiał do izolacji innych pokryć lub izolacji fundamentów za pomocą papy. O wyborze papy decydują dane producenta, rodzaj dachu oraz produkty powiązane. Papa termozgrzewalna określonego typu oraz pozostałe artykuły i materiały na dach często służą do wykonania izolacji na niestabilnym podłożu. Papę na pokrycie dachowe na dachu płaskim polecają najczęściej dekarze na bazie otrzymanych reklam produktów.

Jesteś w kategorii:

Papy asfaltowe

Polecamy również:

Papy antykorzenne | Papy zgrzewalne oksydowane | Papy tradycyjne | Papy i membrany na deskowanie