Papy termozgrzewalne modyfikowane SBS

Papy termozgrzewalne modyfikowane SBS należą do najnowszej generacji pap. Są produkowane w oparciu o wysokiej jakości asfalty modyfikowane elastomerami SBS, na bazie osnów wykonanych z włókniny poliestrowej. Charakteryzują się najlepszymi właściwościami użytkowymi w stosunku do pozostałych pap zgrzewalnych, głównie ze względu na wysoką elastyczność, wysoką przyczepność do podłoża i odporność na temperatury w zakresie od -25°C do +100°C. Prawidłowo wykonane i konserwowane pokrycie z pap zgrzewalnych modyfikowanych posiada blisko 30 letnią trwałość.

Wszystkie papy termozgrzewalne modyfikowane SBS wykonane są w nowoczesnej technologii SZYBKI ZGRZEW, która przyspiesza radykalnie operację zgrzewania, poprawia połączenie papy z podłożem, chroni strukturę papy przed przegrzaniem i pozwala na wydatne zmniejszenie zużycia gazu podczas zgrzewania, a tym samym ogranicza emisję CO2 do atmosfery.