Płyty warstwowe TermoBIT

TERMOBIT to płyty warstwowe termoizolacyjne przeznaczone przede wszystkim do wykonywania izolacji termicznych dachów płaskich i skośnych o nachyleniu połaci do 20%. Mogą być również stosowane do wykonywania izolacji termicznych fundamentów, balkonów oraz tarasów. Wykonane są z rdzenia ze styropianu oklejonego jedno- lub dwustronnie okładziną ze specjalnej papy asfaltowej. Rdzeń płyty TERMOBIT stanowi styropian EPS 100 lub EPS 80.

Okładzina wierzchnia jest wykonana z papy asfaltowej na osnowie z welonu szklanego, wierzchnia strona tej papy jest zabezpieczona łatwo topliwą folią. Płyty oklejone dwustronnie - TERMOBIT-2 - mają spód z papy asfaltowej podkładowej, zabezpieczonej piaskiem drobnoziarnistym, co umożliwia przyklejanie płyt do podłoża lepikiem na gorąco lub specjalnymi masami do przyklejania styropianu Styrplep lub Termolep.