Wyroby dla drogownictwa

Oferta wyrobów na potrzeby drogownictwa obejmuje certyfikowane izolacje rolowe i powłokowe przeznaczone do wykonania kompleksowej hydroizolacji płyty pomostu, płyty najazdowej oraz przepustów.

Ponadto oferujemy systemowe rozwiązania pozwalające na wykonanie hydroizolacji fundamentowi i przyczółków na obiektach mostowych, min.: izolacji powłokowej fundamentów, izolacji powłokowej przyczółków oraz izolacji rolowej przyczółków.

Grunty bitumiczne - zastosowanie

Grunt bitumiczny ma zastosowanie do różnych rodzajów podłoży budowlanych - mineralnych, bitumicznych oraz z drewna. Służy do gruntowania betonu, elementów betonowych, bitumicznych oraz z drewna. Grunt bitumiczny tworzy trwałe powłoki na różnych powierzchniach. Czas schnięcia zależy od rodzaju podłoża, grubości powłoki i temperatury otoczenia. Ze względu na zawartość rozpuszczalników organicznych, należy ograniczyć kontakt ze styropianem.

Ze względu na optymalną przyczepność do podłoża grunt bitumiczny, sprawdza się jako izolacja pozioma pomostu oraz izolacje mostów. Czas schnięcia zależy od rodzaju podłoża i zawartości rozpuszczalników organicznych. Grunt bitumiczny stosuje się jako primer na beton, poprawiający przyczepność powierzchni mineralnych pod hydroizolacje bitumiczne wykonywane z papy. Gruntowanie papy przed ułożeniem nowej warstwy pokrycia jest wskazanym zabiegiem. Znaczenie ma rodzaj papy, rodzaj izolowanej powierzchni oraz czy produkty, czyli grunt bitumiczny i papy pochodzą z tej samej oferty. Do podłoży betonowych, na których układana będzie papa ochronna, pod powierzchnię papy należy zastosować grunt bitumiczny.

W tej kategorii znajdziesz:

Papa drogowa | Masa do hydroizolacji | Roztwór asfaltowy do gruntowania | Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno | Środek do konserwacji papy | Lepik do papy na zimno

W naszej ofercie są również:

Płyty termoizolacyjne | Szpachle budowlane | Masy asfaltowe | Membrany bitumiczne | Papy asfaltowe