Polityka jakości

Polityka jakości

IZOLACJA-JAROCIN S.A. posiada wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji w zakresie wszystkich produkowanych wyrobów, sprawdzony i zatwierdzony przez akredytowane w tym zakresie niezależne laboratoria:

  • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Biuro Certyfikacji w Katowicach;
  • Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział w Gdańsku.

Wszystkie wyroby są produkowane zgodnie z odpowiednimi normami oraz posiadają niezbędne atesty, aprobaty i certyfikaty dopuszczające je do obrotu na rynku budowlanym. Wyroby są poddawane ciągłej kontroli przed dopuszczeniem do obrotu handlowego w zakresie zgodności z obowiązującymi normami oraz wymaganiami naszych Klientów. Spółka prowadzi na bieżąco weryfikację współpracujących z firmą dostawców.