DYSPERBIT - masa dyspersyjna do konserwacji dachu

DYSPERBIT - masa dyspersyjna do konserwacji dachu
Uwagi do produktu

- masę należy chronić przed mrozem, ponieważ ze względu na zawartość wody po przemarznięciu traci ona swoje właściwości użytkowe

- nie stosować na powierzchniach pokrytych smołą

- prace prowadzić wyłącznie przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturach powyżej +10ºC

- transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyżej + 5°C

Opis produktu

Zastosowanie masy Dysperbit

Dysperbit jest masą hydroizolacyjną, w której rozpuszczalnikiem jest woda, co sprawia, że jest ekologiczny, bezpieczny w użytkowaniu, może być stosowany w piwnicach, garażach i innych pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi. Nie powoduje destrukcji styropianu, tym samym może być stosowany do powłok stykających się z płytami styropianowymi oraz do zabezpieczania powierzchniowego płyt styropianowych w termoizolacjach podziemnych. Stanowi wodną dyspersję asfaltów ponaftowych uszlachetnionych kauczukiem syntetycznym, z dodatkiem środków emulgujących oraz zapobiegających korozji.

Parametry:

* podane parametry mają charakter orientacyjny, dokładnie opisane są w dokumentacji technicznej
Rodzaj masy: dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo-kauczukowa
Barwa po wyschnięciu: czarna
Czas schnięcia*: ≤ 6 godzin
Rodzaj asfaltu / giętkość powłoki w niskiej temp.*: modyfikowany SBS / do -10ºC
Grubość pojedynczo nakładanej warstwy: do 1 mm
Zalecana liczba warstw: 2
Zużycie na warstwę: 0,8 do 1,1 kg/m²
Opakowania: 5 kg, 10 kg, 20 kg
Zastosowanie i właściwości
  • DYSPERBIT służy do wykonywania różnego rodzaju powłok hydroizolacyjnych, takich jak: renowacja i konserwacja asfaltowych pokryć dachowych, bezspoinowe pokrycia dachowe na podkładzie z jednej warstwy papy, bezspoinowe powłoki dachowe – laminaty z zastosowaniem wkładek wzmacniających, pionowe i poziome izolacje przeciwwilgociowe fundamentów, ścian i innych części budynku, izolacje łazienek, pralni itp. wykonywanie powłok ochronnych antykorozyjnych na elementach konstrukcji stalowych, gruntowanie podłoża po rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:1.
  • Jest sprzedawany w postaci masy gotowej po uprzednim wymieszaniu, do natychmiastowego stosowania. Nie wymaga podgrzewania – służy do stosowania na zimno. Łatwo rozprowadza się przy pomocy pacy, pędzla lub szczotki. Dzięki właściwościom tiksotropowym daje się nanosić na powierzchnie o dowolnych spadkach i nie kapie podczas nanoszenia. Nie zawiera toksycznych, lotnych i łatwopalnych rozpuszczalników organicznych, jest bezwonny. Po wyschnięciu DYSPERBIT tworzy czarną, jednorodną, elastyczną powłokę o gumopodobnych właściwościach, odporną na długotrwałe działanie wody. Charakteryzuje się ona bardzo dobrą przyczepnością do podłoży budowlanych, wysoką odpornością na zmienne warunki atmosferyczne i elastycznością w szerokim zakresie temperatur od -30°C do +100°C. Z uwagi na wysoką temperaturę mięknienia powłoki z masy DYSPERBIT nie wykazują tendencji do spływania z powierzchni pochyłych. Produkt nie powoduje destrukcji styropianu, tym samym może być stosowany do powłok stykających się z płytami styropianowymi oraz zabezpieczania powierzchniowego płyt styropianowych w termoizolacjach podziemnych.
  • Masa może być nakładana ręcznie lub mechanicznie na suche, jak i lekko zawilgocone podłoże, które należy wstępnie oczyścić z zanieczyszczeń i nadmiaru luźnej posypki oraz dokonać naprawy zniszczonych fragmentów pokrycia w tradycyjny sposób. Przed położeniem warstw zasadniczych podłoże należy zagruntować DYSPERBITEM rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1. Masę najwygodniej nanosić jest pasami o szerokości 1,0 - 2,0 m, w warstwach o maksymalnej grubości ok. 1 mm. Kolejne warstwy można nanosić po całkowitym wyschnięciu poprzednich, co poznaje się po zmianie barwy z brunatnej na czarną (czas tworzenia powłoki uzależniony jest od warunków atmosferycznych i np: w temperaturze +20°C wynosi około 6 godzin). Na powłoki hydroizolacyjne należy stosować co najmniej dwie warstwy. Przy pokryciach dachowych ostatnią warstwę, bezpośrednio po jej nałożeniu, należy posypać posypką papową w celu zwiększenia trwałości powłoki.
  • Przy wykonywaniu bezspoinowych powłok dachowych, po zagruntowaniu podłoża pierwszą warstwę DYSPERBITU nanosi się pasami o szerokości 1 m. Bezpośrednio po naniesieniu zatapia się w niej wkładkę zbrojącą z welonu szklanego lub tkaniny poliestrowej z zakładem 3-5 cm na sąsiednie pasy. Należy zwrócić uwagę by wkładka zbrojąca dobrze dolegała do podłoża i uległa całkowitemu nasączeniu masą asfaltową. Następnie w odstępach 24 godzinnych nanosi się, co najmniej dwie, kolejne warstwy zasadnicze, ostatnią posypując przed wyschnięciem posypką papową. W analogiczny sposób, poprzez wywiniecie wkładki zbrojącej min. 10 cm ponad powierzchnię dachu, należy zabezpieczyć wszystkie elementy wystające, takie jak: kominy, włazy, ogniomury, attyki itp.
  • Wszelkie zanieczyszczenia oraz narzędzia należy na „świeżo” zmyć wodą, a po wyschnięciu rozpuszczalnikami organicznymi (benzyna, nafta, olej napędowy).