FUNDABIT - grubowarstwowa szpachla do izolacji fundamentów

FUNDABIT - grubowarstwowa szpachla do izolacji fundamentów
Uwagi do produktu

- nie stosować na powierzchniach pokrytych smołą

- zawiera rozpuszczalniki organiczne, nie należy stosować wyrobu wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i branży spożywczo - żywnościowej

- przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach w pozycji pionowej, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła, ognia i elementów grzewczych

- można przechowywać w ujemnych temperaturach

- w czasie transportu wyrób należy zabezpieczyć przed możliwością przemieszczania, składować maksymalnie w trzech warstwach

Opis produktu

FUNDABIT to elastyczna grubowarstwowa masa szpachlowa do izolacji fundamentów. Posiada konsystencję umożliwiającą jednorazowe nanoszenie w grubej warstwie bez obawy o spływanie, co w szczególności ułatwia izolację pionową fundamentów. Po nałożeniu na fundament i wyschnięciu tworzy jednolitą, bezszwową izolację doskonale przylegającą do podłoża i uniemożliwiającą podsiąkanie wody, co jest trudne do osiągnięcia innymi metodami. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości asfaltów, rozpuszczalników, syntetycznego kauczuku oraz specjalnych włókien wzmacniających masa posiada szeroki zakres zastosowań oraz doskonałe parametry użytkowe.

Parametry:

* podane parametry mają charakter orientacyjny, dokładnie opisane są w dokumentacji technicznej
Rodzaj masy: asfaltowa masa szpachlowa
Barwa po wyschnięciu: czarna
Czas schnięcia*: ok. 24 godziny
Rodzaj asfaltu / giętkość powłoki w niskiej temp.*: modyfikowany SBS / -5ºC
Zużycie: 0,6 do 1,2 kg/m² przy warstwie o grubości 1 mm
Opakowania: 1 kg, 5 kg, 20 kg
Zastosowanie i właściwości
  • przeznaczony do wykonywania bezspoinowych, średnio- i grubowarstwowych izolacji przeciwilgociowych fundamentów i ław fundamentowych oraz izolacji pionowych ścian piwnic, również w postaci wielowarstwowych laminatów
  • do grubowarstwowej izolacji płyt obornikowych, zbiorników na gnojowicę, zbiorników na wodę technologiczną, kręgów betonowych, szamb itp.
  • do antykorozyjnego zabezpieczania podziemnych konstrukcji stalowych, w tym również ocynkowanych
  • do wypełniania szczelin, pęknięć, dylatacji i przejść rurowych w podziemnej i nadziemnej części budynków i budowli
  • ma doskonałą przyczepność na sucho i przy niewielkiej wilgotności do wszelkich podłoży występujących w budownictwie
  • umożliwia skuteczne i łatwe łączenie różnych detali izolacji, na przykład przejść rurowych z izolacją powierzchniową
  • może być zastosowana również do bezspoinowych, grubowarstwowych izolacji na balkonach i tarasach, reperacji pęknięć, złamań, pęcherzy, dziur na pokryciach dachowych wykonanych z pap i innych materiałów, do przyklejania i uszczelniania opierzeń z metalu na dachach, przy kominach, attykach, ogniomurach, świetlikach dachowych oraz wszelkich otworach i przejściach na dachu, do sklejania i uszczelniania pap, gontów papowych, dachówek, płyt bitumicznych, eternitowych itp.
  • Masę nanosi się na suche lub lekko wilgotne (bez zastoin wody), oczyszczone z luźnych zanieczyszczeń, rdzy itp. podłoże za pomocą kielni, szpachli zwykłej lub ząbkowanej (takiej jak do kleju do glazury o zębach max. 6 mm) lub pędzla o sztywnym włosiu. Podłoża chłonne, o obniżonej przyczepności należy wcześniej zagruntować roztworem asfaltowym JARLEP G lub JARLEP GM. W przypadku wykonywania izolacji dużych powierzchni zastosowanie szpachli ząbkowanej pozwala nanieść właściwą, powtarzalną w każdym miejscu ilość masy szpachlowej, której powierzchnię następnie wyrównuje się gładką stroną szpachli.
  • Istnieje możliwość wykonywania masą szpachlową FUNDABIT izolacji fundamentów w formie wielowarstwowych, bezszwowych laminatów z wykorzystaniem wkładki wzmacniającej z tkaniny szklanej, włókniny lub siatki poliestrowej. W tym celu w pierwszą warstwę masy na „ świeżo”, wciska się wkładkę wzmacniającą, aż do jej pełnego przesiąknięcia. Następnie nanosi się kolejną warstwę masy, zwracając uwagę, by izolacja miała jednakową grubość w każdym miejscu. Wykonaną izolację zabezpiecza się przed uszkodzeniami mechanicznymi po wyschnięciu a przed zasypaniem fundamentów za pomocą płyt izolacyjnych ze styropianu i/lub mat drenażowych.
  • W przypadku wypełniania szczelin masę należy wcisnąć w szczelinę za pomocą kielni lub szpachelki oraz rozsmarować cienką warstwą 5 – 10 cm poza reperowaną szczelinę. W przypadku szczelin szerszych niż 5 mm zaleca się zastosowanie dodatkowego wzmocnienia z tkaniny szklanej lub siatki budowlanej. Łatkę wzmacniającą wciska się w rozsmarowaną masę aż do przesiąknięcia, a następnie pokrywa kolejną warstwą masy.