I/333

I/333
Uwagi do produktu

- przewozić i składować w pozycji stojącej w jednej warstwie

- prace dekarskie prowadzić przy temperaturach powyżej +5ºC

Opis produktu

Papa asfaltowa izolacyjna to materiał wspomagający izolację przeciwwilgociową, głównie posadzek. Papę tę mocuje się metodą klejenia lub mechanicznie według wskazań projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i wytycznymi producenta.

Parametry:

Wymiary rolki (m): 30 x 1
Gramatura (kg/m2): 0,7
Osnowa: tektura impregnowana asfaltem
Rodzaj asfaltu, giętkość: przemysłowy izolacyjny
Siła rozciągająca (N/50mm) (Wzdłuż/W poprzek): 500 / 400
Wydłużenie (%) (Wzdłuż/W poprzek): 3 / 3
Reakcja na ogień: klasa E
Zastosowanie i właściwości
  • przeznaczona jest do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych w budownictwie (na lub pod podłogami lub płytami stykającymi się z gruntem lub w ścianach w celu zabezpieczenia przed wodą nie wywierającą ciśnienia hydrostatycznego, przechodzącą z gruntu do środowiska wewnętrznego) – izolacja typu A.
  • niedozwolone jest stosowanie papy izolacyjnej: w pokryciach dachowych, w izolacjach wodoszczelnych, do wykonywania paroizolacji, w zewnętrznych warstwach układów izolacyjnych, narażonych na działanie wody i wilgoci.