Jarbit V60 S35

Jarbit V60 S35
Uwagi do produktu

- WAŻNE! Pap zgrzewalnych na osnowie z welonu szklanego nie należy używać do wykonywania obróbek dachowych oraz stosować na dachach niestabilnych wymiarowo. Papy te należy stosować w układach wielowarstwowych, co najwyżej w jednej warstwie, kolejne warstwy wykonując z użyciem pap na innych rodzajach osnowy.

- przewozić i składować w pozycji stojącej w jednej warstwie

- prace dekarskie prowadzić przy temperaturach powyżej +5ºC

Opis produktu

Papa zgrzewalna podkładowa Jarbit V60 S35 wyróżnia się tym, że można ją mocować mechanicznie, a nie tylko metodą zgrzewania. Może być stosowana zarówno w niektórych systemach pokryć dachowych na stabilnych podłożach, jak i do izolacji posadzek i fundamentów. Wykonana jest poprzez nasycenie i powleczenie z obu stron osnowy z welonu szklanego wysokiej jakości asfaltem oksydowanym z dodatkiem wypełniaczy mineralnych. Wierzchnia strona papy jest posypana drobnym piaskiem, spodnia strona wstęgi papy jest zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego.

Parametry:

Wymiary rolki (m): 10 x 1
Grubość (mm): 3,5
Osnowa: welon szklany
Rodzaj asfaltu, giętkość: oksydowany / 0ºC
Siła rozciągająca (N/50mm) (Wzdłuż/W poprzek): 400 / 300
Wydłużenie (%) (Wzdłuż/W poprzek): 3 / 3
Reakcja na ogień: klasa E
Oddziaływanie ognia zewnętrznego: Broof(t1),(t2)
Zastosowanie i właściwości
  • przeznaczona do wykonywania izolacji dachów jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych na stabilnych podłożach przy wykonywaniu nowych i renowacji starych asfaltowych pokryć dachowych
  • przeznaczona również do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych w budownictwie (typu A), np. izolacji konstrukcji budynków jednorodzinnych (ściany fundamentowe, posadzki), izolacji niewielkich tarasów i balkonów oraz do ochrony pomieszczeń mokrych (pralnie, łazienki)