Jarbit COMBO PYE PV250 S52

Jarbit COMBO PYE PV250 S52
Uwagi do produktu

- przewozić i składować w pozycji stojącej w jednej warstwie.

- prace dekarskie prowadzić w temperaturze nie niższej niż +5ºC

Opis produktu

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia. Dzięki wysokiej elastyczności zastosowanej osnowy z włókniny poliestrowej charakteryzuje wydłużalnością przy zerwaniu 25 do 40% oraz wysoką odpornością na rozerwanie i na uszkodzenia wynikające z ruchów konstrukcyjnych podłoża. Zawiera asfalt modyfikowany elastomerem SBS, co poprawia jej odporność na zginanie i spękania mrozowe. Strona wierzchnia papy pokryta jest gruboziarnistą posypką z łupków mineralnych, a spodnia strona jest profilowana i zabezpieczona folią PE (wykonana w technologii SZYBKI ZGRZEW).

Parametry:

Wymiary rolki (m): 5 x 1
Grubość (mm): 5,2
Osnowa: włóknina poliestrowa
Rodzaj asfaltu, giętkość: modyfikowany SBS / -5ºC
Siła rozciągająca (N/50mm) (Wzdłuż/W poprzek): 700 / 500
Wydłużenie (%) (Wzdłuż/W poprzek): 25 /40
Reakcja na ogień: klasa E
Oddziaływanie ognia zewnętrznego Broof(t1),(t2)
Zastosowanie i właściwości
  • przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych, a w szczególności jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz przy renowacji starych dachów z wyłączeniem obróbek dachowych.
  • papę Jarbit COMBO należy stosować do wykonywania pokryć dachowych na podłożach stabilnych wymiarowo.