Jarbit EKO PYE PV250 S52

Jarbit EKO PYE PV250 S52
Uwagi do produktu

- przewozić i składować w pozycji stojącej w jednej warstwie

- prace dekarskie prowadzić przy temperaturach powyżej +5ºC

- układać metodą zgrzewania

Opis produktu

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia Jarbit EKO PYE PV250 S52 jest wzmocniona i stabilizowana osnową z włókniny poliestrowej, co zwiększa jej wytrzymałość i rozciągliwość, a więc jest papą zarówno na dachy stabilne wymiarowo, jak i dachy ulegające umiarkowanym odkształceniom. Zawiera mieszankę asfaltów modyfikowanych SBS, która polepsza jej wodoszczelność i odporność na ujemne temperatury. Wykonana w technologii SZYBKI ZGRZEW zapewnia krótki czas zgrzewania oraz oszczędność gazu do palników dekarskich.

Parametry:

Wymiary rolki (m): 5 x 1
Grubość (mm): 5,2
Osnowa: włóknina poliestrowa
Rodzaj asfaltu, giętkość: modyfikowany SBS / -5ºC
Siła rozciągająca (N/50mm) (Wzdłuż/W poprzek): 700 / 500
Wydłużenie (%) (Wzdłuż/W poprzek): 23 / 23
Reakcja na ogień: klasa E
Zastosowanie i właściwości
  • przeznaczona do wykonywania izolacji dachów jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych przy wykonywaniu nowych i renowacji starych asfaltowych pokryć dachowych
  • papę Jarbit EKO należy stosować do wykonywania pokryć dachowych na podłożach stabilnych wymiarowo oraz ulegających umiarkowanym odkształceniom
  • papę wykonano w technologii SZYBKI ZGRZEW, układa się łatwo metodą zgrzewania po uprzednim zagruntowaniu podłoża roztworem asfaltowym