Jarbit ELAST PY PV200 S52

Jarbit ELAST PY PV200 S52
Uwagi do produktu

- przewozić i składować w pozycji stojącej w jednej warstwie

- prace dekarskie prowadzić przy temperaturach powyżej +5ºC

Opis produktu

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia Jarbit ELAST PY PV200 S52 charakteryzuje się dużą wydłużalnością przy zerwaniu oraz wysoką odpornością na rozerwanie i na uszkodzenia wynikające z ruchów konstrukcyjnych podłoża. Wynika to z zastosowania do jej produkcji osnowy z włókniny poliestrowej o dużej elastyczności. Papa jest otrzymywana poprzez nasycenie i powleczenie z obu stron osnowy masą asfaltową z dodatkiem wypełniaczy mineralnych. Wierzchnia strona papy jest posypana gruboziarnistą posypką, spodnia strona wstęgi papy jest zabezpieczona łatwo topliwą folią z tworzywa sztucznego.

Parametry:

Wymiary rolki (m): 5 x 1
Grubość (mm): 5,2
Osnowa: włóknina poliestrowa
Rodzaj asfaltu, giętkość: modyfikowany SBS / -5ºC
Siła rozciągająca (N/50mm) (Wzdłuż/W poprzek): 600 / 500
Wydłużenie (%) (Wzdłuż/W poprzek): 40 / 40
Reakcja na ogień: Klasa E
Oddziaływanie ognia zewnętrznego: Broof(t1),(t2)
Zastosowanie i właściwości
  • przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych, a w szczególności jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz przy renowacji starych dachów
  • papę wykonano w technologii SZYBKI ZGRZEW, układa się łatwo metodą zgrzewania po uprzednim zagruntowaniu podłoża roztworem asfaltowym