Jarbit PLUS G200 S40

Jarbit PLUS G200 S40
Uwagi do produktu

- przewozić i składować w pozycji stojącej w jednej warstwie

- prace dekarskie prowadzić przy temperaturach powyżej +5ºC

Opis produktu

Papa zgrzewalna podkładowa Jarbit PLUS G200 S40 posiada wkładkę nośną z tkaniny szklanej, która charakteryzuje się wysoką odpornością na rozerwanie i na uszkodzenia wynikające z ruchów konstrukcyjnych podłoża. Papa jest otrzymywana poprzez nasycenie i powleczenie z obu stron osnowy z tkaniny szklanej wysokiej jakości asfaltem oksydowanym z dodatkiem wypełniaczy mineralnych. Wierzchnia strona papy jest posypana drobnym piaskiem lub mączką chlorytowo-serycytową, spodnia strona wstęgi papy jest zabezpieczona łatwo topliwą folią z tworzywa sztucznego. 

Parametry:

Wymiary rolki (m): 7,5 x 1
Grubość (mm): 4
Osnowa: tkanina szklana
Rodzaj asfaltu, giętkość: oksydowany / 0ºC
Siła rozciągająca (N/50mm) (Wzdłuż/W poprzek): 900 / 900
Wydłużenie (%) (Wzdłuż/W poprzek): 5 / 5
Reakcja na ogień: klasa E
Oddziaływanie ognia zewnętrznego: Broof(t1),(t2)
Zastosowanie i właściwości
  • przeznaczona do wykonywania izolacji dachów jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych przy wykonywaniu nowych i renowacji starych asfaltowych pokryć dachowych
  • Papa podkładowa Jarbit PLUS G200 S40 jest jednym z elementów warstwowego przekrycia dachowego, które zostało sklasyfikowane w zakresie oddziaływania ognia zewnętrznego w klasie Broof(t1), jako nierozprzestrzeniające ognia
  • papę wykonano w technologii SZYBKI ZGRZEW, układa się łatwo metodą zgrzewania po uprzednim zagruntowaniu podłoża roztworem asfaltowym