Jarbit PLUS G200 S42

Jarbit PLUS G200 S42
Uwagi do produktu

- przewozić i składować w pozycji stojącej w jednej warstwie

- prace dekarskie prowadzić przy temperaturach powyżej +5ºC

Opis produktu

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia Jarbit PLUS G200 S42 posiada wkładkę nośną z tkaniny szklanej, która charakteryzuje się wysoką odpornością na rozerwanie i na uszkodzenia wynikające z ruchów konstrukcyjnych podłoża. Papa jest otrzymywana poprzez nasycenie i powleczenie z obu stron osnowy z tkaniny szklanej wysokiej jakości asfaltem oksydowanym z dodatkiem wypełniaczy mineralnych. Wierzchnia strona jest pokryta gruboziarnistą posypką, spodnia strona wstęgi papy jest zabezpieczona łatwo topliwą folią z tworzywa sztucznego.

Parametry:

Wymiary rolki (m): 7,5 x 1
Grubość (mm): 4,2
Osnowa: tkanina szklana
Rodzaj asfaltu, giętkość: oksydowany / 0ºC
Siła rozciągająca (N/50mm) (Wzdłuż/W poprzek): 900 / 900
Wydłużenie (%) (Wzdłuż/W poprzek): 5 / 5
Reakcja na ogień: klasa E
Zastosowanie i właściwości
  • przeznaczona do wykonywania izolacji dachów jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych przy wykonywaniu nowych i renowacji starych asfaltowych pokryć dachowych
  • papę wykonano w technologii SZYBKI ZGRZEW, układa się łatwo metodą zgrzewania po uprzednim zagruntowaniu podłoża roztworem asfaltowym