JARLEP G - roztwór do gruntowania podłoży betonowych pod papę

JARLEP G - roztwór do gruntowania podłoży betonowych pod papę
Uwagi do produktu

- nie stosować do styropianu oraz do pap smołowych i na powierzchniach pokrytych smołą

- stosować wyłącznie na zewnątrz pomieszczeń

- przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach w pozycji pionowej, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła, ognia i elementów grzewczych

- można przechowywać w ujemnych temperaturach

- w czasie transportu wyrób należy zabezpieczyć przed możliwością przemieszczania, składować maksymalnie w trzech warstwach

- zalecana temperatura nanoszenia roztworu wynosi powyżej +5ºC

Opis produktu

JARLEP G jest jednorodnym roztworem asfaltowym koloru czarnego o konsystencji płynnej do gruntowania różnych podłoży budowlanych na zimno bez podgrzewania. Na zagruntowanym podłożu tworzy trwałą, wodoszczelną powłokę, która zdecydowanie poprawia przyczepność – siłę klejenia nowo układanych izolacji z pap asfaltowych w tym szczególnie pap termozgrzewalnych. Może być stosowany na większości materiałów budowlanych, z wyłączeniem styropianu i powierzchni pokrytych smołą.

Parametry:

* podane parametry mają charakter orientacyjny, dokładnie opisane są w dokumentacji technicznej
Rodzaj masy: roztwór asfaltowy do gruntowania
Barwa po wyschnięciu: czarna
Czas schnięcia*: ≤ 6 godzin
Zalecana liczba warstw: 1 (gruntowanie), 2-3 (tworzenie powłoki hydroizolacyjnej)
Zużycie na warstwę: 0,4 do 0,8 l/m²
Opakowania: 10 l, 20 l
Zastosowanie i właściwości
  • przeznaczony do gruntowania porowatych podłoży z betonu, wypraw cementowo - wapiennych oraz innych podłoży budowlanych z wyłączeniem styropianu, pod papowe izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
  • do gruntowania starych pokryć papowych, z posypką lub bez, przed wykonaniem nowego pokrycia
  • może służyć do wykonywania samodzielnych powłok przeciwwilgociowych na większości materiałów budowlanych, 2-3 warstwy produktu JARLEP G tworzą po wyschnięciu izolację przeciwwilgociową typu lekkiego (odporną na wodę nie wywierającą ciśnienia hydrostatycznego)
  • Roztwór nanosi się na suche, oczyszczone z zanieczyszczeń podłoże za pomocą szczotki dekarskiej, pędzla lub natrysku. W celu ułatwienia prac w chłodniejsze dni zaleca się przechowywanie JARLEPU G w ogrzewanym pomieszczeniu, dzięki czemu roztwór zachowuje optymalną płynność.