JARLEP GM- szybkoschnący roztwór do gruntowania modyfikowany SBS

JARLEP GM- szybkoschnący roztwór do gruntowania modyfikowany SBS
Uwagi do produktu

- nie stosować do styropianu oraz do pap smołowych i na powierzchniach pokrytych smołą

- zawiera rozpuszczalniki organiczne, nie należy stosować wyrobu wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i branży spożywczo - żywnościowej

- przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach w pozycji pionowej, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła, ognia i elementów grzewczych

- można przechowywać w ujemnych temperaturach

- w czasie transportu wyrób należy zabezpieczyć przed możliwością przemieszczania, składować maksymalnie w trzech warstwach

- zalecana temperatura nanoszenia roztworu wynosi powyżej +5ºC

Opis produktu

JARLEP GM jest szybkoschnącym, modyfikowanym roztworem asfaltowym do gruntowania powierzchni na zimno, bez podgrzewania. Zawiera mieszaninę asfaltów, rozpuszczalników, polimeru SBS i innych dodatków uszlachetniających. Zapewnia szybkie i skuteczne zagruntowanie różnych podłoży budowlanych. Dzięki właściwościom hydroizolacyjnym i antykorozyjnym ma szeroki zakres zastosowań w budownictwie oraz doskonałe parametry użytkowe. Cechuje go ponad dwukrotnie większa wydajność w porównaniu do innych mas, ponieważ jego zużycie na wykonanie jednej warstwy wynosi zaledwie 0,2 - 0,6 l/m² w zależności od rodzaju i stanu podłoża.

Parametry:

* podane parametry mają charakter orientacyjny, dokładnie opisane są w dokumentacji technicznej
Rodzaj masy: szybkoschnąca rozpuszczalnikowa asfaltowo-kauczukowa masa hydroizolacyjna
Barwa po wyschnięciu: czarna
Czas schnięcia*: ≤ 6 godzin
Rodzaj asfaltu / giętkość powłoki w niskiej temp.*: modyfikowany SBS / -5ºC
Zalecana liczba warstw: 1 (gruntowanie), 2-3 (tworzenie powłoki hydroizolacyjnej)
Zużycie na warstwę: 0,2 do 0,6 l/m²
Opakowania: 20 l
Zastosowanie i właściwości
  • przeznaczony do gruntowania podłoży budowlanych, do konserwacji asfaltowych pokryć dachowych oraz wykonywania powłok przeciwwilgociowych
  • może być stosowany do gruntowania nowych i starych, remontowanych podłoży betonowych przed pokryciem papami zgrzewalnymi
  • do wykonywania lekkich izolacji przeciwwilgociowych fundamentów i ław fundamentowych oraz balkonów i tarasów
  • do gruntowania elementów metalowych, blach, opierzeń, obróbek dekarskich przed pokryciem papami zgrzewalnymi, a także do antykorozyjnego zabezpieczania konstrukcji stalowych, również ocynkowanych, malowania ogrodzeń metalowych, drewnianych i betonowych
  • do gruntowania podłoży budowlanych pod papy samoprzylepne
  • do impregnacji i gruntowania podłoży drewnianych i drewnopochodnych (płyt wiórowych, OSB) pod papy termozgrzewalne
  • do izolacji płyt obornikowych, zbiorników na gnojowicę, zbiorników na wodę technologiczną, kręgów betonowych, szamb itp.
  • działa na lekko wilgotnych podłożach, zabezpiecza betony przed wilgocią i korozją, głęboko penetruje podłoża i zwiększa ich przyczepność, wyschnięta powłoka jest odporna na słabe kwasy i zasady
  • dzięki zawartości asfaltu modyfikowanego syntetycznym kauczukiem masa ma zwiększona odporność na spękania mrozowe
  • Roztwór nanosi się na suche, oczyszczone z luźnych zanieczyszczeń, rdzy itp. podłoże za pomocą szczotki dekarskiej, pędzla, wałka lub natrysku. Optymalna temperatura nanoszenia - powyżej +5°C. W chłodniejsze dni dla ułatwienia rozprowadzania roztworu po podłożu i zmniejszenia jednostkowego zużycia należy przed użyciem opakowanie z JARLEPEM GM przechowywać przez 24 godziny w ogrzewanym pomieszczeniu.