JARLEP K - masa do konserwacji dachu na zimno

JARLEP K - masa do konserwacji dachu na zimno
Uwagi do produktu

- nie stosować do styropianu oraz do pap smołowych i na powierzchniach pokrytych smołą

- przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach w pozycji pionowej, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła, ognia i elementów grzewczych

- można przechowywać w ujemnych temperaturach

- w czasie transportu wyrób należy zabezpieczyć przed możliwością przemieszczania, składować maksymalnie w trzech warstwach

- zalecana temperatura nanoszenia roztworu wynosi powyżej +5ºC

Opis produktu

JARLEP K służy do konserwacji pokryć dachowych oraz wykonywania powłok przeciwwilgociowych. Jest jednorodną masą asfaltową, koloru czarnego o konsystencji półpłynnej, przeznaczoną do stosowania na zimno bez podgrzewania. Po wyschnięciu tworzy trwałą, elastyczną powłokę skutecznie zatrzymującą wodę i wilgoć. Ma podwyższoną odporność zarówno na mrozy, jak i na silne nasłonecznienie.

Parametry:

* podane parametry mają charakter orientacyjny, dokładnie opisane są w dokumentacji technicznej
Rodzaj masy: hydroizolacyjna masa asfaltowa
Barwa po wyschnięciu: czarna
Czas schnięcia*: ok. 24 godziny
Zalecana liczba warstw: 1-3 warstwy w zależności od zastosowania
Zużycie na warstwę: 0,5 do 1,0 kg/m²
Opakowania: 10 kg, 20 kg
Zastosowanie i właściwości
  • przeznaczony do wykonywania konserwacji starych asfaltowych pokryć dachowych, wypełniania małych ubytków pokryć dachowych.
  • do wykonywania izolacji betonów, tynków (fundamenty) z zastosowaniem wkładki zbrojącej, jak i bez wkładek, po uprzednim zagruntowaniu JARLEPEM G