JARLEP L - lepik na zimno do klejenia papy

JARLEP L - lepik na zimno do klejenia papy
Uwagi do produktu

- nie stosować do styropianu oraz do pap smołowych i na powierzchniach pokrytych smołą

- zawiera rozpuszczalniki organiczne, nie należy stosować wyrobu wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i branży spożywczo - żywnościowej

- przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach w pozycji pionowej, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła, ognia i elementów grzewczych

- można przechowywać w ujemnych temperaturach

- w czasie transportu wyrób należy zabezpieczyć przed możliwością przemieszczania, składować maksymalnie w trzech warstwach

Opis produktu

Lepik asfaltowy JARLEP L skutecznie przykleja papy asfaltowe na zimno bez podgrzewania, a także zabezpiecza różne powierzchnie budowlane powłoką hydroizolacyjną. Jest jednolitą masą o konsystencji pastowatej, gotową do użycia bezpośrednio po wymieszaniu. Działa na suchych, ale też na lekko wilgotnych podłożach.

Parametry:

* podane parametry mają charakter orientacyjny, dokładnie opisane są w dokumentacji technicznej
Rodzaj masy: lepik asfaltowy
Barwa po wyschnięciu: czarna
Czas schnięcia*: 24 godziny
Zużycie na warstwę: 0,8 do 1,2 kg/m²
Opakowania: 10 kg, 20 kg
Zastosowanie i właściwości
  • przeznaczony do klejenia papy do podłoży betonowych , zagruntowanych wcześniej JARLEPEM G oraz do przyklejania kolejnych warstw papy w układach wielowarstwowych
  • do wykonywania łat z laminatów szklanych, papowych, siatek polipropylenowych
  • do wykonywania powłok wodoszczelnych bez wkładki papowej
  • Lepik asfaltowy JARLEP L nanosi się na powierzchnię oczyszczoną i suchą, nakładając cienką warstwą za pomocą szczotki dekarskiej, pędzla lub pacy. Podłoże betonowe należy uprzednio zagruntować roztworem gruntującym JARLEP G lub JARLEP GM. Papę przykleja się w zależności od temperatury otoczenia po upływie 5 – 25 minut, po uzyskaniu odpowiedniej lepkości przez nałożony lepik. Następnie papę dociska się na całej powierzchni do podłoża. Najlepsze wyniki klejenia uzyskuje się smarując zarówno podłoże, jak i spodnią stronę papy. Najkorzystniejsza temperatura stosowania od +5°C do +20°C. W celu ułatwienia prac w chłodniejsze dni zaleca się przechowywanie lepiku w ogrzewanym pomieszczeniu, dzięki czemu masa zachowuje optymalną konsystencję.