Jarplast BRAVO PYE PV200 S35

Jarplast BRAVO PYE PV200 S35
Uwagi do produktu

- przewozić i składować w pozycji stojącej w jednej warstwie

- prace dekarskie prowadzić w temperaturze powyżej 0ºC

Opis produktu


Papa zgrzewalna podkładowa Jarplast BRAVO PYE PV200 S35 posiada bardzo dobre właściwości mechaniczne oraz zachowuje giętkość i elastyczność do -15°C.

Otrzymuje się ją poprzez nasycenie mocnej osnowy poliestrowej z obu stron masą asfaltową uszlachetnioną polimerem SBS z dodatkiem wypełniaczy mineralnych. Wierzchnia strona tej papy ma posypkę z gruboziarnistego piasku, a strona spodnia papy jest zabezpieczona łatwo topliwą folią z polietylenu.

Elastyczność zastosowanej osnowy z włókniny poliestrowej sprawia, że papa charakteryzuje się 40% wydłużalnością oraz wysoką odpornością na rozrywanie. Dzięki temu spełnia dodatkowe wymagania uprawniające do mocowania mechanicznego na dachach. Jest szczególnie przydatna jako podkład pod papy wierzchniego krycia o słabszych wkładkach, np. pod papy na welonie szklanym.
Parametry:

Wymiary rolki (m): 10 x 1
Gramatura (kg/m2): 3,5
Osnowa: włóknina poliestrowa
Rodzaj asfaltu, giętkość: modyfikowany SBS / -15ºC
Siła rozciągająca (N/50mm) (Wzdłuż/W poprzek): 800 / 600
Wydłużenie (%) (Wzdłuż/W poprzek): 40 / 40
Reakcja na ogień: klasa E
Oddziaływanie ognia zewnętrznego Broof(t1),(t2)
Zastosowanie i właściwości
  • papa przeznaczona do wykonywania izolacji dachów jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych
  • może być wykorzystywana zarówno przy wykonywaniu nowych jak i renowacji starych asfaltowych pokryć dachowych
  • papę można układać metodą zgrzewania po uprzednim zagruntowaniu podłoża roztworem asfaltowym lub mocować mechanicznie
  • przy mocowaniu mechanicznym należy zgrzać papę na zakładach celem zapewnienia doskonałej szczelności