Jarplast FORTE PYE PV200 S52

Jarplast FORTE PYE PV200 S52
Uwagi do produktu

- przewozić i składować w pozycji stojącej w jednej warstwie.

- prace dekarskie prowadzić w temperaturze wyższej niż 0ºC

Opis produktu

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARPLAST FORTE PYE PV200 S52 wyróżnia się podwyższoną wodoszczelnością, dzięki czemu może być stosowana do izolacji przeciwwodnych typu ciężkiego (typu T). Produkowana jest z wysokiej jakości asfaltów modyfikowanych elastomerami SBS. Osnowę papy stanowi włóknina poliestrowa o dużej gramaturze, wysokiej elastyczności i dużej wytrzymałości na rozerwanie. Jest wytrzymała, elastyczna i odporna na pękanie w niskiej temperaturze.

Parametry:

Wymiary rolki (m): 5 x 1
Grubość (mm): 5,2
Osnowa: włóknina poliestrowa
Rodzaj asfaltu, giętkość: modyfikowany SBS / -20ºC
Siła rozciągająca (N/50mm) (Wzdłuż/W poprzek): 800 / 600
Wydłużenie (%) (Wzdłuż/W poprzek): 40 /40
Reakcja na ogień: Klasa E
Oddziaływanie ognia zewnętrznego: Broof(t1),(t2)
Wodoszczelność: 60 kPa
Zastosowanie i właściwości
  • przeznaczona do wykonywania wszelkiego rodzaju izolacji wodochronnych, a w szczególności do wykonywania przeciwwodnej izolacji poziomej i pionowej fundamentów
  • może być stosowana zarówno w budowlach na gruntach przepuszczalnych dla wody (izolacja typu lekkiego), jak i w warunkach występowania okresowego lub stałego naporu wody (izolacje typu średniego oraz izolacje typu ciężkiego)
  • przeznaczona również do wykonywania pokryć dachowych w układzie jednowarstwowym lub jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz jako wierzchnia warstwa na ociepleniu dachowym wykonanym ze styropapy lub wełny mineralnej
  • do renowacji pokryć dachowych oraz do wykonywania uszczelnień w newralgicznych punktach dachu (jak kosze zlewowe, obróbki komina, obróbki wyłazów dachowych)