Jarplast GLOBO PYE PV200 S45

Jarplast GLOBO PYE PV200 S45
Uwagi do produktu

- przewozić i składować w pozycji stojącej w jednej warstwie

- prace dekarskie prowadzić przy temperaturach powyżej 0ºC

Opis produktu

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej.


Papa Jarplast GLOBO PYE PV200 S45 jest produkowana z wysokogatunkowego asfaltu modyfikowanego polimerem SBS z wypełniaczem mineralnym.


Strona wierzchnia papy pokryta jest gruboziarnistą posypką z łupków mineralnych.


Spodnia strona tej papy jest profilowana w systemie SZYBKI ZGRZEW i zabezpieczona folią PE.


Parametry:

Wymiary rolki (m): 5 x 1
Gramatura (kg/m2): 4,5
Osnowa: włóknina poliestrowa
Rodzaj asfaltu, giętkość: modyfikowany SBS / -20ºC
Siła rozciągająca (N/50mm) (Wzdłuż/W poprzek): 800 / 650
Wydłużenie (%) (Wzdłuż/W poprzek): 40 / 40
Klasyfikacja ogniowa: klasa E
Oddziaływanie ognia zewnętrznego: Broof(t1),(t2)
Zastosowanie i właściwości
  • przeznaczona do wykonywania izolacji dachów jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych
  • może być stosowana przy wykonywaniu nowych jak i renowacji starych asfaltowych pokryć dachowych
  • papę układa się na zagruntowanym podłożu metodą zgrzewania lub mechanicznie
  • w przypadku mocowania mechanicznego papę zgrzewa się na zakładach celem uzyskania doskonałej szczelności
  • w przypadku wykonywania pokrycia wielowarstwowego z wykorzystaniem papy podkładowej na osnowie z welonu z włókien szklanych, wymagane jest wykonanie warstwy nawierzchniowej za pomocą papy na mocniejszej osnowie. Z powodzeniem można w tym przypadku zastosować papę Jarplast GLOBO.