Jarplast VEGA PYE PV250 S52

Jarplast VEGA PYE PV250 S52
Uwagi do produktu

- przewozić i składować w pozycji stojącej w jednej warstwie

- prace dekarskie prowadzić w temperaturze powyżej 0ºC

Opis produktu

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARPLAST VEGA PYE PV250 S52 cechuje się bardzo wyrównaną grubością, której odchylenia nie przekraczają 10%, co daje jeszcze większą pewność, że dach będzie szczelny. Papa VEGA jest produkowana z wysokiej jakości asfaltów modyfikowanych elastomerami SBS. Jej osnowę stanowi włóknina poliestrowa o dużej gramaturze, wysokiej elastyczności i bardzo dużej wytrzymałości na rozerwanie.

Parametry:

Wymiary rolki (m): 5 x 1
Grubość (mm): 5,2
Osnowa: włóknina poliestrowa
Rodzaj asfaltu, giętkość: modyfikowany SBS; -20ºC
Siła rozciągająca (N/50mm) (Wzdłuż/W poprzek): 1000 / 850
Wydłużenie (%) (Wzdłuż/W poprzek): 55 / 55
Klasyfikacja ogniowa: klasa E
Oddziaływanie ognia zewnętrznego Broof(t1),(t2)
Kolor posypki: stalowy
Zastosowanie i właściwości
  • przeznaczona do wykonywania izolacji dachów, wykonywania nowych i renowacji starych pokryć, a w szczególności do wykonywania jednowarstwowych pokryć dachowych lub jako warstwa wierzchnia w pokryciach wielowarstwowych
  • ze względu na wysoką elastyczność jest polecana do stosowania na dachach obiektów o dużych powierzchniach np. halach fabrycznych, blokach mieszkalnych, marketach itp., dachach ocieplanych lub wykonywanych bez ocieplenia oraz wszędzie tam, gdzie dachy ulegają znacznym odkształceniom, ruchom konstrukcyjnym i drganiom
  • można stosować również do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych budynków i budowli, m. in. izolacji pionowych i poziomych fundamentów, izolacji posadzek pod wylewki betonowe, izolacji na deskowaniu pełnym dachów stromych, pokrytych dachówką lub blachą, jak również do wykonywania obróbek dachowych
  • rekomendowana do wykonywania izolacji na obiektach użyteczności publicznej - w zakresie odporności na oddziaływanie ognia zewnętrznego sklasyfikowana jako Broof(t1) tj, nierozprzestrzeniająca ognia